Cập nhật: (15-01-2018)
Mã số thuế: 4500451840

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Ninh

Nam Ninh Company Limited

Ngày cấp: 28-07-2010
Tỉnh Ninh Thuận
Sở hữu: Phạm Đức
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 28-07-2010
Năm tài chính: 28-07-2010
Ngày nhận lời khai: 28-07-2010
Ngày hợp đồng: 28-07-2010

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Ninh tại Tỉnh Ninh Thuận hoặc để có thông tin rõ hơn.