Cập nhật: (06-04-2018)
Mã số thuế: 2300224678

Xí Nghiệp Quang Vinh

Xí Nghiệp Quang Vinh

Ngày cấp: 11-01-2001
Tỉnh Bắc Ninh
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 11-01-2001
Năm tài chính: 11-01-2001
Ngày nhận lời khai: 11-01-2001
Ngày hợp đồng: 11-01-2001

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Xí Nghiệp Quang Vinh tại Tỉnh Bắc Ninh hoặc để có thông tin rõ hơn.