Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 29-10-2019
Năm tài chính: 29-10-2019
Ngày nhận lời khai: 29-10-2019
Ngày hợp đồng: 29-10-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty Cổ Phần Đẩu Tư Tân Hải Land tại hoặc để có thông tin rõ hơn.