congtyaz.com

Dự báo thời tiết

yahoo weather, msn weather

Thời tiết tại
Thứ Sáu
05/08/2022
Thứ Bảy
06/08/2022
Chủ Nhật
07/08/2022
TP.HỒ CHÍ MINH
25 - 32

Mưa dông

25 - 32

Mưa dông

25 - 30

Mưa dông lớn

HÀ NỘI
25 - 32

Mưa dông

26 - 32

Mưa dông

26 - 30

Mưa rào

ĐÀ NẴNG
26 - 35

Mưa dông

26 - 33

Mưa dông

26 - 32

Mưa dông

HẢI PHÒNG
26 - 30

Mưa dông

26 - 29

Mưa dông

26 - 29

Mưa dông

CẦN THƠ
25 - 31

Mưa nhỏ

24 - 30

Mưa dông

24 - 30

Mưa dông

AN GIANG
25 - 32

Mưa dông

25 - 31

Mưa dông

25 - 30

Mưa rào

BR-VŨNG TÀU
27 - 31

Nắng rải rác

26 - 30

Mưa dông

27 - 31

Mưa dông

BÌNH DƯƠNG
25 - 33

Mưa rào

25 - 33

Mưa dông

25 - 32

Mưa dông

BÌNH PHƯỚC
24 - 30

Mưa dông

24 - 30

Mưa dông

24 - 30

Mưa dông

BÌNH THUẬN
25 - 30

Mưa dông

25 - 32

Mưa dông

26 - 31

Mưa dông

BÌNH ĐỊNH
26 - 32

Mưa dông

26 - 32

Mưa dông

27 - 32

Mưa dông

BẠC LIÊU
26 - 31

Nhiều mây

25 - 30

Mưa dông

25 - 30

Mưa dông lớn

BẮC CẠN
24 - 32

Mưa dông

24 - 30

Mưa dông

24 - 30

Mưa rào

BẮC GIANG
26 - 32

Mưa dông

26 - 31

Mưa rào

26 - 31

Mưa rào

BẮC NINH
26 - 33

Mưa nhỏ

26 - 34

Nắng rải rác

26 - 34

Mưa nhỏ

BẾN TRE
24 - 32

Mưa rào

25 - 31

Mưa rào

24 - 30

Mưa dông

CAO BẰNG
25 - 32

Mưa dông

24 - 29

Mưa rào

24 - 31

Mưa rào

CÀ MAU
26 - 31

Nhiều mây

25 - 31

Mưa dông

25 - 29

Mưa

ĐIỆN BIÊN
22 - 28

Mưa rào

21 - 30

Mưa nhỏ

22 - 31

Mưa nhỏ

ĐĂK LĂK
22 - 30

Mưa dông

22 - 28

Mưa dông

23 - 29

Mưa dông

ĐĂK NÔNG
22 - 26

Mưa rào

22 - 26

Mưa rào

21 - 25

Mưa dông lớn

ĐỒNG NAI
25 - 33

Mưa rào

25 - 32

Mưa dông

25 - 32

Mưa dông

ĐỒNG THÁP
25 - 32

Mưa rào

24 - 31

Mưa dông

24 - 31

Mưa dông lớn

GIA LAI
21 - 29

Mưa dông

20 - 28

Mưa dông

21 - 25

Mưa rào

HÀ GIANG
25 - 33

Mưa dông

24 - 30

Mưa dông

24 - 31

Mưa dông

HÀ NAM
26 - 31

Mưa dông

25 - 30

Mưa dông

25 - 30

Mưa dông

HÀ TĨNH
26 - 32

Mưa dông

26 - 33

Nắng rải rác

26 - 33

Nắng rải rác

HÒA BÌNH
25 - 32

Mưa dông

24 - 30

Mưa dông

24 - 29

Mưa dông

HƯNG YÊN
26 - 32

Mưa dông

26 - 33

Mưa rào

26 - 33

Nắng rải rác

HẢI DƯƠNG
26 - 30

Mưa dông

26 - 30

Mưa dông

26 - 30

Mưa dông

HẬU GIANG
25 - 31

Nhiều mây

25 - 31

Mưa dông

25 - 30

Mưa dông

KHÁNH HÒA
25 - 33

Mưa dông

25 - 33

Mưa dông

25 - 32

Mưa dông

KIÊN GIANG
25 - 30

Nhiều mây

25 - 30

Mưa dông

25 - 28

Mưa rào

KON TUM
22 - 29

Mưa rào

22 - 28

Mưa dông

22 - 28

Mưa dông

LAI CHÂU
21 - 28

Mưa rào

21 - 26

Mưa rào

20 - 28

Mưa rào

LONG AN
21 - 27

Mưa rào

21 - 26

Mưa

21 - 26

Mưa dông lớn

LÀO CAI
27 - 34

Mưa dông

25 - 32

Mưa dông

26 - 31

Mưa rào

LÂM ĐỒNG
17 - 25

Mưa dông

18 - 24

Mưa rào

18 - 22

Mưa dông

LẠNG SƠN
24 - 29

Mưa dông

24 - 29

Mưa dông

24 - 31

Mưa dông

NAM ĐỊNH
26 - 33

Mưa dông

26 - 31

Mưa rào

27 - 34

Mưa nhỏ

NGHỆ AN
28 - 35

Mưa dông

27 - 34

Mưa dông

26 - 31

Mưa rào

NINH BÌNH
26 - 33

Mưa dông

26 - 33

Nắng rải rác

26 - 33

Nắng rải rác

NINH THUẬN
26 - 33

Mưa dông

26 - 33

Mưa dông

26 - 32

Mưa dông

PHÚ THỌ
25 - 33

Mưa dông

26 - 31

Mưa dông

26 - 31

Mưa dông

PHÚ YÊN
27 - 34

Mưa dông

26 - 34

Mưa dông

25 - 33

Mưa dông

QUẢNG BÌNH
28 - 35

Mưa dông

27 - 33

Mưa dông

26 - 32

Mưa rào

QUẢNG NAM
25 - 35

Mưa dông

25 - 33

Mưa dông

25 - 32

Mưa dông

QUẢNG NGÃI
26 - 36

Mưa dông

25 - 34

Mưa dông

25 - 33

Mưa dông

QUẢNG NINH
26 - 29

Mưa dông

26 - 29

Mưa dông

26 - 30

Mưa dông

QUẢNG TRỊ
27 - 37

Mưa dông

27 - 33

Mưa dông

26 - 32

Mưa dông

SÓC TRĂNG
25 - 31

Nhiều mây

25 - 30

Mưa dông

25 - 30

Mưa dông lớn

SƠN LA
23 - 29

Mưa dông

22 - 28

Mưa dông

23 - 29

Mưa dông

THANH HÓA
26 - 33

Mưa dông

25 - 30

Mưa dông

25 - 30

Mưa rào

THÁI BÌNH
26 - 32

Mưa dông

26 - 30

Mưa dông

26 - 30

Mưa nhỏ

THÁI NGUYÊN
25 - 32

Mưa nhỏ

25 - 32

Nắng rải rác

26 - 34

Nắng rải rác

TIỀN GIANG
25 - 32

Mưa rào

25 - 31

Mưa rào

25 - 30

Mưa dông

TRÀ VINH
25 - 31

Mưa nhỏ

24 - 30

Mưa dông

24 - 30

Mưa dông

TT HUẾ
26 - 35

Mưa dông

26 - 32

Mưa dông

25 - 32

Mưa dông

TUYÊN QUANG
25 - 33

Mưa dông

25 - 31

Mưa rào

25 - 32

Mưa dông

TÂY NINH
25 - 32

Mưa dông

25 - 32

Mưa dông

25 - 31

Mưa dông

VĨNH LONG
25 - 32

Mưa dông

25 - 32

Mưa dông

24 - 30

Mưa dông

VĨNH PHÚC
25 - 32

Mưa dông

26 - 31

Mưa dông

25 - 30

Mưa dông

YÊN BÁI
25 - 33

Mưa dông

26 - 34

Nắng rải rác

25 - 33

Mưa nhỏ