congtyaz.com

Dự báo thời tiết

yahoo weather, msn weather

Thời tiết tại
Thứ Bảy
04/07/2020
Chủ Nhật
05/07/2020
Thứ Hai
06/07/2020
TP.HỒ CHÍ MINH
24 - 32

Mưa dông

25 - 32

Mưa dông

25 - 32

Mưa dông

HÀ NỘI
26 - 32

Mưa Rào

26 - 33

Mưa Rào

27 - 35

Ít Nắng

ĐÀ NẴNG
25 - 37

Ít Nắng

25 - 36

Ít Nắng

26 - 38

Ít Nắng

HẢI PHÒNG
26 - 32

Mưa Rào

27 - 32

Ít Nắng

28 - 33

Mưa Nhỏ

CẦN THƠ
23 - 29

Mưa Nhỏ

24 - 31

Mưa dông

24 - 30

Mưa dông

AN GIANG
25 - 33

Mưa Nhỏ

25 - 35

Mưa dông

25 - 32

Mưa dông

BR-VŨNG TÀU
26 - 30

Mưa Rào

26 - 31

Mưa Rào

26 - 30

Mưa dông

BÌNH DƯƠNG
23 - 31

Mưa dông

24 - 33

Mưa dông

24 - 31

Mưa dông

BÌNH PHƯỚC
22 - 29

Mưa Rào

24 - 33

Mưa dông

24 - 31

Mưa dông

BÌNH THUẬN
24 - 31

Nhiều Mây

24 - 31

Mưa Rào

25 - 31

Mưa Rào

BÌNH ĐỊNH
27 - 35

Ít Nắng

27 - 34

Ít Nắng

27 - 34

Mưa Nhỏ

BẠC LIÊU
24 - 29

Mưa dông

25 - 31

Mưa dông

25 - 30

Mưa dông

BẮC CẠN
24 - 32

Mưa Rào

25 - 32

Mưa Rào

25 - 33

Mưa Rào

BẮC GIANG
26 - 34

Mưa Rào

28 - 35

Mưa Rào

29 - 36

Mưa Rào

BẮC NINH
26 - 33

Mưa Rào

28 - 34

Mưa Rào

28 - 36

Mưa Nhỏ

BẾN TRE
23 - 31

Mưa dông

25 - 34

Mưa dông

24 - 31

Mưa dông

CAO BẰNG
25 - 32

Mưa Rào

25 - 32

Mưa Rào

26 - 33

Mưa Rào

CÀ MAU
25 - 30

Mưa Rào

25 - 31

Mưa Rào

25 - 30

Mưa dông

ĐIỆN BIÊN
23 - 31

Mưa Rào

23 - 33

Mưa Rào

23 - 33

Mưa Nhỏ

ĐĂK LĂK
22 - 30

Mưa dông

22 - 31

Mưa Rào

22 - 31

Mưa dông

ĐĂK NÔNG
21 - 27

Mưa dông

22 - 29

Mưa dông

22 - 29

Mưa Rào

ĐỒNG NAI
24 - 32

Mưa dông

25 - 32

Mưa dông

25 - 32

Mưa dông

ĐỒNG THÁP
24 - 30

Mưa dông

25 - 34

Mưa dông

25 - 31

Mưa dông

GIA LAI
21 - 28

Mưa Rào

21 - 29

Mưa Rào

22 - 29

Mưa dông

HÀ GIANG
25 - 32

Mưa Rào

25 - 33

Mưa Rào

25 - 34

Mưa Rào

HÀ NAM
26 - 34

Mưa Rào

28 - 35

Ít Nắng

28 - 37

Ít Nắng

HÀ TĨNH
27 - 35

Mưa Rào

27 - 35

Ít Nắng

29 - 36

Ít Nắng

HÒA BÌNH
25 - 31

Mưa Rào

26 - 33

Mưa Rào

26 - 35

Nhiều Mây

HƯNG YÊN
26 - 33

Mưa Rào

28 - 34

Ít Nắng

29 - 37

Ít Nắng

HẢI DƯƠNG
26 - 32

Mưa Rào

28 - 34

Mưa Rào

28 - 35

Mưa Nhỏ

HẬU GIANG
23 - 30

Mưa dông

25 - 33

Mưa dông

25 - 29

Mưa dông

KHÁNH HÒA
23 - 33

Mưa Rào

24 - 33

Ít Nắng

25 - 33

Mưa Rào

KIÊN GIANG
25 - 31

Mưa dông

24 - 32

Mưa Rào

24 - 30

Mưa dông

KON TUM
21 - 29

Mưa dông

22 - 31

Mưa dông

22 - 31

Mưa dông

LAI CHÂU
22 - 28

Mưa dông

22 - 30

Mưa Rào

22 - 31

Mưa Rào

LONG AN
21 - 28

Mưa Rào

21 - 29

Mưa Rào

22 - 29

Mưa dông

LÀO CAI
25 - 32

Mưa Rào

26 - 35

Mưa Rào

26 - 36

Mưa Rào

LÂM ĐỒNG
17 - 25

Mưa Rào

17 - 25

Mưa Rào

16 - 25

Mưa Rào

LẠNG SƠN
25 - 31

Mưa Rào

26 - 33

Mưa Rào

26 - 33

Mưa Rào

NAM ĐỊNH
27 - 34

Mưa Rào

28 - 35

Ít Nắng

29 - 35

Ít Nắng

NGHỆ AN
27 - 34

Mưa Rào

28 - 36

Ít Nắng

28 - 36

Ít Nắng

NINH BÌNH
27 - 34

Mưa Rào

28 - 36

Ít Nắng

29 - 37

Ít Nắng

NINH THUẬN
25 - 34

Mưa dông

26 - 34

Nhiều Nắng

26 - 33

Mưa Nhỏ

PHÚ THỌ
27 - 33

Mưa Rào

27 - 35

Mưa Rào

28 - 36

Mưa Nhỏ

PHÚ YÊN
25 - 36

Mưa Rào

26 - 36

Mưa Nhỏ

26 - 36

Mưa Nhỏ

QUẢNG BÌNH
28 - 36

Mưa Nhỏ

29 - 36

Ít Nắng

29 - 36

Ít Nắng

QUẢNG NAM
25 - 38

Mưa Rào

25 - 37

Ít Nắng

25 - 38

Ít Nắng

QUẢNG NGÃI
26 - 37

Ít Nắng

25 - 37

Mưa Nhỏ

26 - 38

Mưa Nhỏ

QUẢNG NINH
27 - 32

Mưa dông

28 - 33

Mưa Rào

29 - 33

Mưa Nhỏ

QUẢNG TRỊ
26 - 34

Mưa Rào

26 - 35

Mưa Nhỏ

26 - 36

Mưa Nhỏ

SÓC TRĂNG
23 - 30

Mưa dông

25 - 32

Mưa dông

24 - 30

Mưa dông

SƠN LA
22 - 30

Mưa Rào

23 - 32

Mưa Rào

24 - 33

Mưa Nhỏ

THANH HÓA
26 - 34

Mưa Rào

27 - 34

Ít Nắng

27 - 35

Ít Nắng

THÁI BÌNH
27 - 34

Mưa Rào

28 - 34

Ít Nắng

29 - 35

Ít Nắng

THÁI NGUYÊN
26 - 32

Mưa dông

27 - 34

Mưa Rào

27 - 35

Mưa Rào

TIỀN GIANG
23 - 31

Mưa dông

24 - 34

Mưa dông

24 - 31

Mưa dông

TRÀ VINH
23 - 29

Mưa dông

25 - 31

Mưa dông

24 - 31

Mưa dông

TT HUẾ
24 - 34

Mưa Rào

25 - 35

Mưa Rào

25 - 36

Mưa Rào

TUYÊN QUANG
25 - 34

Mưa dông

26 - 35

Mưa Rào

27 - 36

Mưa Nhỏ

TÂY NINH
22 - 29

Mưa dông lớn

24 - 34

Mưa dông

24 - 33

Mưa dông

VĨNH LONG
23 - 30

Mưa dông

25 - 33

Mưa dông

24 - 31

Mưa dông

VĨNH PHÚC
26 - 32

Mưa Rào

27 - 34

Mưa Nhỏ

28 - 35

Mưa Nhỏ

YÊN BÁI
27 - 33

Mưa dông

27 - 36

Mưa Nhỏ

27 - 36

Mưa Nhỏ