congtyaz.com

Dự báo thời tiết

yahoo weather, msn weather

Thời tiết tại
Thứ Ba
11/05/2021
Thứ Tư
12/05/2021
Thứ Năm
13/05/2021
TP.HỒ CHÍ MINH
28 - 35

Mưa rào

27 - 35

Mưa dông

28 - 34

Mưa rào

HÀ NỘI
27 - 35

Trời nhiều nắng

27 - 35

Mưa rào

27 - 35

Nắng rải rác

ĐÀ NẴNG
27 - 35

Nắng rải rác

27 - 35

Nắng rải rác

27 - 35

Trời nhiều nắng

HẢI PHÒNG
27 - 32

Nắng rải rác

27 - 32

Nắng rải rác

28 - 32

Nắng rải rác

CẦN THƠ
26 - 34

Mưa nhỏ

27 - 34

Mưa nhỏ

26 - 33

Mưa nhỏ

AN GIANG
27 - 35

Nắng rải rác

27 - 35

Mưa rào

27 - 34

Mưa nhỏ

BR-VŨNG TÀU
29 - 32

Nắng rải rác

29 - 32

Mưa nhỏ

28 - 33

Mưa rào

BÌNH DƯƠNG
28 - 35

Mưa nhỏ

27 - 34

Mưa dông

27 - 34

Mưa nhỏ

BÌNH PHƯỚC
26 - 34

Mưa rào

26 - 34

Mưa nhỏ

26 - 34

Mưa rào

BÌNH THUẬN
27 - 33

Mưa nhỏ

27 - 33

Mưa nhỏ

27 - 33

Mưa nhỏ

BÌNH ĐỊNH
28 - 33

Trời nhiều nắng

28 - 33

Nắng rải rác

28 - 32

Nắng rải rác

BẠC LIÊU
27 - 33

Nắng rải rác

27 - 33

Mưa rào

27 - 34

Mưa rào

BẮC CẠN
26 - 35

Trời nhiều nắng

25 - 35

Mưa dông

25 - 34

Mưa dông

BẮC GIANG
27 - 35

Nắng rải rác

27 - 36

Nắng rải rác

27 - 35

Nắng rải rác

BẮC NINH
28 - 35

Nắng rải rác

27 - 36

Nắng rải rác

28 - 35

Nắng rải rác

BẾN TRE
27 - 34

Mưa nhỏ

27 - 35

Mưa rào

26 - 34

Mưa rào

CAO BẰNG
27 - 36

Nắng rải rác

24 - 36

Mưa rào

25 - 35

Mưa rào

CÀ MAU
27 - 34

Mưa nhỏ

27 - 34

Mưa rào

28 - 34

Mưa dông

ĐIỆN BIÊN
22 - 33

Mưa rào

21 - 32

Mưa nhỏ

22 - 32

Mưa rào

ĐĂK LĂK
24 - 35

Mưa nhỏ

24 - 34

Nhiều mây

25 - 34

Mưa nhỏ

ĐĂK NÔNG
24 - 30

Mưa rào

23 - 30

Mưa dông

23 - 30

Mưa nhỏ

ĐỒNG NAI
28 - 35

Mưa nhỏ

27 - 35

Mưa dông

27 - 34

Mưa rào

ĐỒNG THÁP
27 - 34

Mưa nhỏ

26 - 35

Mưa rào

26 - 34

Mưa rào

GIA LAI
23 - 33

Mưa nhỏ

23 - 32

Mưa rào

24 - 33

Mưa nhỏ

HÀ GIANG
25 - 34

Trời nhiều nắng

24 - 35

Mưa rào

24 - 34

Mưa rào

HÀ NAM
26 - 34

Nắng rải rác

27 - 34

Nắng rải rác

27 - 34

Nắng rải rác

HÀ TĨNH
27 - 34

Trời nhiều nắng

28 - 35

Nắng rải rác

28 - 34

Nắng rải rác

HÒA BÌNH
26 - 35

Mưa rào

26 - 35

Mưa nhỏ

26 - 35

Mưa dông

HƯNG YÊN
27 - 34

Trời nhiều nắng

27 - 35

Nắng rải rác

28 - 34

Nắng rải rác

HẢI DƯƠNG
27 - 35

Nắng rải rác

27 - 35

Nắng rải rác

28 - 34

Nắng rải rác

HẬU GIANG
26 - 34

Mưa nhỏ

27 - 34

Mưa rào

26 - 34

Mưa rào

KHÁNH HÒA
25 - 34

Trời nhiều nắng

25 - 34

Nắng rải rác

26 - 34

Mưa nhỏ

KIÊN GIANG
27 - 34

Mưa nhỏ

27 - 34

Mưa rào

27 - 33

Mưa nhỏ

KON TUM
24 - 36

Mưa nhỏ

23 - 34

Nhiều mây

25 - 35

Mưa nhỏ

LAI CHÂU
23 - 29

Mưa rào

21 - 29

Mưa rào

22 - 28

Mưa rào

LONG AN
23 - 33

Mưa nhỏ

23 - 32

Mưa rào

24 - 33

Mưa nhỏ

LÀO CAI
26 - 36

Có nắng

26 - 36

Nắng rải rác

27 - 35

Mưa nhỏ

LÂM ĐỒNG
17 - 27

Mưa rào

18 - 27

Mưa rào

18 - 27

Mưa rào

LẠNG SƠN
26 - 33

Trời nhiều nắng

26 - 34

Mưa nhỏ

26 - 33

Mưa rào

NAM ĐỊNH
27 - 34

Nắng rải rác

27 - 34

Nắng rải rác

28 - 33

Nắng rải rác

NGHỆ AN
27 - 34

Trời nhiều nắng

27 - 35

Nắng rải rác

27 - 35

Nắng rải rác

NINH BÌNH
27 - 33

Trời nhiều nắng

27 - 34

Nắng rải rác

27 - 33

Trời nhiều nắng

NINH THUẬN
27 - 34

Nắng rải rác

27 - 35

Trời nhiều nắng

27 - 34

Mưa rào

PHÚ THỌ
27 - 35

Trời nhiều nắng

27 - 36

Mưa nhỏ

27 - 35

Mưa dông

PHÚ YÊN
26 - 34

Mưa nhỏ

27 - 35

Nắng rải rác

27 - 34

Nắng rải rác

QUẢNG BÌNH
27 - 35

Trời nhiều nắng

27 - 35

Nắng rải rác

27 - 34

Nắng rải rác

QUẢNG NAM
26 - 37

Nắng rải rác

26 - 37

Nắng rải rác

27 - 37

Trời nhiều nắng

QUẢNG NGÃI
27 - 36

Trời nhiều nắng

27 - 37

Nắng rải rác

27 - 36

Nắng rải rác

QUẢNG NINH
27 - 31

Trời nhiều nắng

27 - 31

Nắng rải rác

27 - 31

Mưa rào

QUẢNG TRỊ
27 - 36

Trời nhiều nắng

27 - 36

Nắng rải rác

28 - 35

Nắng rải rác

SÓC TRĂNG
26 - 34

Nắng rải rác

26 - 34

Mưa rào

26 - 34

Mưa rào

SƠN LA
23 - 33

Mưa nhỏ

22 - 33

Mưa nhỏ

23 - 33

Mưa rào

THANH HÓA
27 - 33

Nắng rải rác

27 - 34

Nắng rải rác

27 - 33

Nắng rải rác

THÁI BÌNH
28 - 33

Nắng rải rác

27 - 33

Nắng rải rác

28 - 33

Nắng rải rác

THÁI NGUYÊN
28 - 35

Nắng rải rác

27 - 36

Nắng rải rác

27 - 35

Mưa dông

TIỀN GIANG
27 - 35

Mưa nhỏ

26 - 34

Mưa rào

26 - 34

Mưa dông

TRÀ VINH
26 - 34

Mưa nhỏ

27 - 34

Mưa nhỏ

26 - 33

Mưa nhỏ

TT HUẾ
26 - 35

Trời nhiều nắng

26 - 36

Nắng rải rác

26 - 35

Nắng rải rác

TUYÊN QUANG
27 - 36

Nắng rải rác

26 - 36

Nắng rải rác

27 - 35

Mưa dông

TÂY NINH
27 - 35

Mưa nhỏ

27 - 35

Mưa rào

26 - 34

Mưa dông

VĨNH LONG
26 - 34

Mưa nhỏ

26 - 34

Mưa nhỏ

26 - 33

Mưa rào

VĨNH PHÚC
28 - 35

Nắng rải rác

27 - 35

Nắng rải rác

27 - 34

Mưa dông

YÊN BÁI
28 - 36

Nắng rải rác

27 - 35

Nắng rải rác

28 - 35

Nắng rải rác