congtyaz.com

Dự báo thời tiết

yahoo weather, msn weather

Thời tiết tại
Thứ Bảy
21/09/2019
Chủ Nhật
22/09/2019
Thứ Hai
23/09/2019
TP.HỒ CHÍ MINH
24 - 31

Có mây, có mưa rào và dông

24 - 31

Có mây, có mưa rào và dông

25 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

HÀ NỘI
26 - 33

Có mây, không mưa

25 - 33

Có mây, không mưa

22 - 32

Ít mây, ngày trời nắng

ĐÀ NẴNG
25 - 32

Nhiều mây, có mưa dông

25 - 33

Có mây, có mưa rào và dông

25 - 32

Có mây, có mưa rào

HẢI PHÒNG
25 - 32

Có mây, không mưa

24 - 31

Có mây, không mưa

22 - 30

Ít mây, ngày trời nắng

CẦN THƠ
24 - 31

Có mây, có mưa rào và dông

24 - 31

Có mây, có mưa rào và dông

25 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

AN GIANG
24 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

24 - 32

Có mây, ngày có mưa rào

23 - 33

Có mây, có mưa rào và dông

BR-VŨNG TÀU
25 - 31

Có mây, có mưa rào

25 - 30

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25 - 31

Có mây, ngày có mưa rào

BÌNH DƯƠNG
23 - 32

Có mây, ngày có mưa rào

23 - 31

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

BÌNH PHƯỚC
22 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

22 - 31

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

23 - 33

Có mây, không mưa

BÌNH THUẬN
25 - 31

Có mây, có mưa rào và dông

25 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

25 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

BÌNH ĐỊNH
25 - 31

Nhiều mây, có mưa dông

25 - 31

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

BẠC LIÊU
25 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

25 - 31

Có mây, có mưa rào và dông

25 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

BẮC CẠN
23 - 33

Có mây, không mưa

23 - 33

Có mây, không mưa

20 - 32

Ít mây, ngày trời nắng

BẮC GIANG
24 - 33

Có mây, không mưa

24 - 33

Có mây, không mưa

21 - 32

Ít mây, ngày trời nắng

BẮC NINH
25 - 33

Có mây, không mưa

24 - 33

Có mây, không mưa

22 - 32

Ít mây, ngày trời nắng

BẾN TRE
23 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

23 - 33

Có mây, có mưa rào

24 - 33

Có mây, không mưa

CAO BẰNG
22 - 32

Có mây, không mưa

20 - 32

Có mây, không mưa

18 - 31

Ít mây, ngày trời nắng

CÀ MAU
25 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

25 - 31

Có mây, có mưa rào và dông

25 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

ĐIỆN BIÊN
22 - 31

Có mây, không mưa

22 - 31

Có mây, không mưa

20 - 30

Ít mây, ngày trời nắng

ĐĂK LĂK
23 - 30

Nhiều mây, có mưa dông

20 - 30

Có mây, có mưa rào và dông

20 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

ĐĂK NÔNG
20 - 29

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

20 - 30

Có mây, có mưa rào

21 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

ĐỒNG NAI
24 - 33

Có mây, có mưa rào và dông

24 - 33

Có mây, có mưa rào

23 - 34

Có mây, không mưa

ĐỒNG THÁP
25 - 31

Có mây, có mưa rào và dông

25 - 31

Có mây, có mưa rào và dông

25 - 31

Có mây, có mưa rào và dông

GIA LAI
21 - 29

Nhiều mây, có mưa dông

20 - 31

Có mây, có mưa rào và dông

20 - 31

Có mây, có mưa rào

HÀ GIANG
24 - 31

Có mây, không mưa

22 - 31

Có mây, không mưa

21 - 30

Ít mây, ngày trời nắng

HÀ NAM
26 - 33

Có mây, không mưa

26 - 33

Có mây, không mưa

23 - 32

Ít mây, ngày trời nắng

HÀ TĨNH
24 - 28

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

23 - 29

Có mây, ngày có mưa rào

23 - 31

Có mây, không mưa

HÒA BÌNH
24 - 33

Có mây, không mưa

23 - 33

Có mây, không mưa

21 - 32

Ít mây, ngày trời nắng

HƯNG YÊN
25 - 33

Có mây, không mưa

24 - 33

Có mây, không mưa

22 - 32

Ít mây, ngày trời nắng

HẢI DƯƠNG
25 - 33

Có mây, không mưa

25 - 33

Có mây, không mưa

22 - 32

Ít mây, ngày trời nắng

HẬU GIANG
23 - 32

Có mây, ngày có mưa rào

23 - 31

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

23 - 33

Có mây, không mưa

KHÁNH HÒA
26 - 31

Nhiều mây, có mưa dông

25 - 31

Có mây, có mưa rào và dông

25 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

KIÊN GIANG
26 - 31

Có mây, có mưa rào và dông

26 - 31

Có mây, có mưa rào và dông

26 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

KON TUM
21 - 29

Nhiều mây, có mưa dông

20 - 31

Có mây, có mưa rào và dông

20 - 31

Có mây, có mưa rào

LAI CHÂU
20 - 28

Có mây, không mưa

18 - 29

Có mây, không mưa

17 - 28

Có mây, không mưa

LONG AN
20 - 26

Nhiều mây, có mưa vừa

20 - 27

Có mây, có mưa rào và dông

20 - 27

Có mây, có mưa rào và dông

LÀO CAI
24 - 32

Có mây, không mưa

23 - 31

Có mây, không mưa

21 - 30

Ít mây, ngày trời nắng

LÂM ĐỒNG
17 - 23

Nhiều mây, có mưa dông

17 - 23

Có mây, có mưa rào và dông

16 - 22

Có mây, có mưa rào và dông

LẠNG SƠN
22 - 31

Có mây, không mưa

21 - 31

Có mây, không mưa

18 - 30

Ít mây, ngày trời nắng

NAM ĐỊNH
25 - 33

Có mây, không mưa

25 - 33

Có mây, không mưa

22 - 32

Ít mây, ngày trời nắng

NGHỆ AN
24 - 30

Nhiều mây, có mưa dông

25 - 30

Nhiều mây, không mưa

24 - 31

Có mây, không mưa

NINH BÌNH
26 - 33

Có mây, không mưa

25 - 33

Có mây, không mưa

22 - 32

Ít mây, ngày trời nắng

NINH THUẬN
24 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

23 - 33

Có mây, có mưa rào

23 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

PHÚ THỌ
24 - 31

Có mây, có mưa rào và dông

24 - 31

Có mây, có mưa rào và dông

25 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

PHÚ YÊN
24 - 32

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24 - 32

Nhiều mây, có mưa dông

24 - 34

Có mây, có mưa rào

QUẢNG BÌNH
25 - 31

Nhiều mây, có mưa dông

25 - 30

Nhiều mây, không mưa

24 - 31

Có mây, không mưa

QUẢNG NAM
24 - 32

Nhiều mây, có mưa dông

23 - 31

Nhiều mây, có mưa dông

22 - 32

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

QUẢNG NGÃI
24 - 32

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

23 - 32

Nhiều mây, có mưa dông

22 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

QUẢNG NINH
24 - 33

Có mây, không mưa

24 - 32

Có mây, không mưa

22 - 31

Ít mây, ngày trời nắng

QUẢNG TRỊ
24 - 33

Có mây, có mưa rào

23 - 33

Có mây, có mưa rào

23 - 34

Có mây, không mưa

SÓC TRĂNG
24 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

24 - 32

Có mây, có mưa rào

24 - 33

Có mây, có mưa rào và dông

SƠN LA
21 - 30

Có mây, không mưa

21 - 30

Có mây, không mưa

19 - 29

Ít mây, ngày trời nắng

THANH HÓA
25 - 32

Có mây, không mưa

24 - 33

Có mây, không mưa

23 - 33

Có mây, không mưa

THÁI BÌNH
25 - 33

Có mây, có mưa rào

24 - 33

Có mây, không mưa

22 - 32

Ít mây, ngày trời nắng

THÁI NGUYÊN
24 - 33

Có mây, không mưa

23 - 33

Có mây, không mưa

22 - 32

Ít mây, ngày trời nắng

TIỀN GIANG
24 - 32

Có mây, có mưa rào

23 - 31

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

23 - 32

Có mây, ngày có mưa rào

TRÀ VINH
24 - 31

Có mây, có mưa rào và dông

24 - 31

Có mây, có mưa rào và dông

25 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

TT HUẾ
24 - 31

Có mây, có mưa rào và dông

25 - 32

Có mây, có mưa rào

24 - 31

Có mây, không mưa

TUYÊN QUANG
23 - 33

Có mây, không mưa

23 - 33

Có mây, không mưa

21 - 32

Ít mây, ngày trời nắng

TÂY NINH
24 - 32

Có mây, ngày có mưa rào

23 - 31

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24 - 33

Có mây, không mưa

VĨNH LONG
24 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

24 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

23 - 33

Có mây, không mưa

VĨNH PHÚC
25 - 33

Có mây, không mưa

25 - 33

Có mây, không mưa

22 - 32

Ít mây, ngày trời nắng

YÊN BÁI
23 - 33

Có mây, không mưa

22 - 33

Có mây, không mưa

21 - 32

Ít mây, ngày trời nắng