congtyaz.com

Dự báo thời tiết

yahoo weather, msn weather

Thời tiết tại
Thứ Ba
21/05/2019
Thứ Tư
22/05/2019
Thứ Năm
23/05/2019
TP.HỒ CHÍ MINH
28 - 35

Có mây, ngày có mưa rào và dông

27 - 33

Có mây, ngày có mưa rào và dông

26 - 34

Có mây, có mưa rào

HÀ NỘI
26 - 32

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26 - 32

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 33

Có mây, có mưa rào

ĐÀ NẴNG
28 - 34

Có mây, ngày có mưa rào và dông

27 - 33

Có mây, ngày có mưa rào và dông

26 - 33

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

HẢI PHÒNG
25 - 30

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24 - 30

Có mây, ngày có mưa rào

25 - 30

Có mây, có mưa rào

CẦN THƠ
26 - 34

Có mây, ngày có mưa rào và dông

25 - 33

Có mây, ngày có mưa rào và dông

26 - 33

Có mây, có mưa rào

AN GIANG
26 - 34

Có mây, ngày có mưa rào và dông

26 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 33

Có mây, có mưa rào

BR-VŨNG TÀU
27 - 31

Có mây, ngày có mưa rào

27 - 32

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 32

Có mây, ngày có mưa rào và dông

BÌNH DƯƠNG
25 - 34

Có mây, ngày có mưa rào và dông

25 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

25 - 32

Có mây, có mưa rào

BÌNH PHƯỚC
25 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

25 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

25 - 32

Nhiều mây, có mưa dông

BÌNH THUẬN
27 - 34

Có mây, ngày có mưa rào và dông

27 - 33

Có mây, ngày có mưa rào và dông

25 - 33

Có mây, ngày có mưa rào và dông

BÌNH ĐỊNH
28 - 35

Có mây, có mưa rào

27 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

27 - 32

Có mây, không mưa

BẠC LIÊU
27 - 34

Có mây, ngày có mưa rào và dông

26 - 33

Có mây, ngày có mưa rào và dông

27 - 33

Có mây, có mưa rào

BẮC CẠN
24 - 29

Nhiều mây, có mưa dông

23 - 28

Nhiều mây, có mưa dông

23 - 30

Nhiều mây, có mưa dông

BẮC GIANG
26 - 31

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26 - 32

Có mây, ngày có mưa rào

25 - 30

Có mây, có mưa rào

BẮC NINH
26 - 32

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 32

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 31

Có mây, có mưa rào

BẾN TRE
26 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

25 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

24 - 32

Có mây, có mưa rào

CAO BẰNG
21 - 27

Nhiều mây, không mưa

22 - 28

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

20 - 28

Nhiều mây, có mưa dông

CÀ MAU
27 - 34

Có mây, ngày có mưa rào và dông

26 - 33

Có mây, ngày có mưa rào và dông

27 - 33

Có mây, có mưa rào

ĐIỆN BIÊN
23 - 33

Có mây, ngày có mưa rào và dông

22 - 32

Có mây, ngày có mưa rào và dông

18 - 28

Có mây, có mưa rào

ĐĂK LĂK
23 - 33

Có mây, ngày có mưa rào và dông

23 - 32

Có mây, ngày có mưa rào và dông

23 - 30

Có mây, có mưa rào

ĐĂK NÔNG
23 - 32

Có mây, ngày có mưa rào và dông

23 - 33

Có mây, ngày có mưa rào và dông

23 - 32

Có mây, có mưa rào

ĐỒNG NAI
26 - 35

Có mây, ngày có mưa rào và dông

25 - 34

Có mây, ngày có mưa rào và dông

26 - 34

Có mây, có mưa rào

ĐỒNG THÁP
28 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

27 - 30

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26 - 31

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

GIA LAI
23 - 33

Có mây, ngày có mưa rào và dông

23 - 32

Có mây, ngày có mưa rào và dông

23 - 33

Có mây, có mưa rào

HÀ GIANG
25 - 30

Nhiều mây, có mưa dông

25 - 31

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

22 - 30

Có mây, có mưa rào

HÀ NAM
26 - 32

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26 - 33

Có mây, có mưa rào

25 - 32

Có mây, có mưa rào

HÀ TĨNH
27 - 31

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26 - 32

Có mây, ngày có mưa rào và dông

27 - 34

Có mây, có mưa rào

HÒA BÌNH
25 - 32

Nhiều mây, có mưa dông

24 - 32

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24 - 33

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

HƯNG YÊN
26 - 32

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 32

Có mây, có mưa rào

HẢI DƯƠNG
26 - 32

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

25 - 32

Có mây, có mưa rào

HẬU GIANG
25 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

25 - 32

Có mây, ngày có mưa rào

25 - 32

Có mây, có mưa rào

KHÁNH HÒA
27 - 33

Có mây, ngày có mưa rào và dông

26 - 32

Có mây, ngày có mưa rào và dông

26 - 34

Có mây, ngày có mưa rào và dông

KIÊN GIANG
27 - 33

Có mây, ngày có mưa rào và dông

26 - 32

Có mây, ngày có mưa rào và dông

26 - 32

Nhiều mây, có mưa dông

KON TUM
23 - 33

Có mây, ngày có mưa rào và dông

23 - 32

Có mây, ngày có mưa rào và dông

23 - 33

Có mây, có mưa rào

LAI CHÂU
21 - 31

Có mây, ngày có mưa rào và dông

20 - 29

Có mây, ngày có mưa rào và dông

18 - 30

Có mây, có mưa rào

LONG AN
23 - 32

Có mây, ngày có mưa rào và dông

23 - 32

Có mây, ngày có mưa rào và dông

22 - 29

Có mây, có mưa rào

LÀO CAI
26 - 31

Nhiều mây, có mưa dông

26 - 32

Nhiều mây, có mưa dông

24 - 33

Có mây, có mưa rào

LÂM ĐỒNG
17 - 26

Có mây, ngày có mưa rào và dông

16 - 26

Có mây, ngày có mưa rào và dông

16 - 24

Có mây, có mưa rào

LẠNG SƠN
21 - 28

Nhiều mây, không mưa

22 - 29

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

21 - 29

Có mây, có mưa rào

NAM ĐỊNH
26 - 32

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25 - 33

Có mây, có mưa rào

24 - 32

Có mây, có mưa rào

NGHỆ AN
27 - 31

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

27 - 31

Có mây, ngày có mưa rào và dông

27 - 33

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

NINH BÌNH
26 - 32

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26 - 33

Có mây, có mưa rào

26 - 32

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

NINH THUẬN
25 - 35

Có mây, có mưa rào

25 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

25 - 35

Có mây, có mưa rào

PHÚ THỌ
28 - 35

Có mây, ngày có mưa rào và dông

27 - 33

Có mây, ngày có mưa rào và dông

26 - 34

Có mây, có mưa rào

PHÚ YÊN
28 - 37

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

27 - 35

Có mây, ngày có mưa rào và dông

27 - 35

Có mây, không mưa

QUẢNG BÌNH
28 - 32

Có mây, ngày có mưa rào và dông

28 - 33

Có mây, ngày có mưa rào và dông

27 - 34

Có mây, có mưa rào

QUẢNG NAM
26 - 37

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

25 - 35

Có mây, có mưa rào

25 - 34

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

QUẢNG NGÃI
26 - 35

Có mây, ngày có mưa rào và dông

25 - 34

Có mây, có mưa rào

24 - 32

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

QUẢNG NINH
24 - 30

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25 - 30

Có mây, ngày có mưa rào

24 - 30

Có mây, có mưa rào

QUẢNG TRỊ
28 - 33

Có mây, ngày có mưa rào và dông

27 - 33

Có mây, ngày có mưa rào và dông

26 - 32

Có mây, có mưa rào

SÓC TRĂNG
26 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

25 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

25 - 32

Có mây, có mưa rào

SƠN LA
23 - 31

Nhiều mây, có mưa dông

23 - 31

Có mây, ngày có mưa rào và dông

21 - 32

Có mây, có mưa rào

THANH HÓA
25 - 32

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25 - 32

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 33

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

THÁI BÌNH
25 - 31

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24 - 32

Có mây, ngày có mưa rào

24 - 30

Có mây, có mưa rào

THÁI NGUYÊN
25 - 30

Nhiều mây, có mưa dông

25 - 30

Nhiều mây, có mưa dông

25 - 32

Nhiều mây, có mưa dông

TIỀN GIANG
26 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 33

Có mây, có mưa rào

TRÀ VINH
26 - 34

Có mây, ngày có mưa rào và dông

25 - 33

Có mây, ngày có mưa rào và dông

26 - 33

Có mây, có mưa rào

TT HUẾ
26 - 34

Có mây, ngày có mưa rào và dông

26 - 33

Có mây, ngày có mưa rào và dông

25 - 32

Nhiều mây, có mưa dông

TUYÊN QUANG
24 - 30

Nhiều mây, có mưa dông

24 - 31

Nhiều mây, có mưa dông

23 - 30

Có mây, có mưa rào

TÂY NINH
26 - 35

Ít mây, trời nắng nóng

25 - 34

Có mây, ngày có mưa rào và dông

25 - 34

Có mây, có mưa rào

VĨNH LONG
25 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

25 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

25 - 32

Có mây, có mưa rào

VĨNH PHÚC
26 - 31

Nhiều mây, có mưa dông

25 - 31

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26 - 33

Có mây, có mưa rào

YÊN BÁI
24 - 31

Nhiều mây, có mưa dông

23 - 32

Nhiều mây, có mưa dông

23 - 32

Nhiều mây, có mưa, mưa rào