congtyaz.com

Dự báo thời tiết

yahoo weather, msn weather

Thời tiết tại
Thứ Bảy
19/09/2020
Chủ Nhật
20/09/2020
Thứ Hai
21/09/2020
TP.HỒ CHÍ MINH
24 - 30

Mưa dông

24 - 31

Mưa dông

24 - 31

Mưa dông

HÀ NỘI
24 - 27

Mưa

24 - 27

Mưa Rào

26 - 30

Mưa Rào

ĐÀ NẴNG
24 - 33

Mưa Rào

24 - 33

Mưa Rào

25 - 33

Mưa Rào

HẢI PHÒNG
23 - 28

Mưa Rào

24 - 27

Mưa Rào

25 - 28

Mưa dông

CẦN THƠ
24 - 30

Mưa Rào

24 - 31

Mưa dông

24 - 31

Mưa dông

AN GIANG
25 - 30

Mưa

25 - 31

Mưa dông

25 - 34

Mưa dông

BR-VŨNG TÀU
26 - 30

Mưa Rào

26 - 30

Mưa Rào

26 - 31

Mưa dông

BÌNH DƯƠNG
23 - 29

Mưa dông

23 - 31

Mưa dông

24 - 31

Mưa dông

BÌNH PHƯỚC
23 - 29

Mưa dông

24 - 32

Mưa dông

23 - 32

Mưa dông

BÌNH THUẬN
25 - 29

Mưa dông

25 - 31

Mưa Rào

25 - 31

Mưa Rào

BÌNH ĐỊNH
26 - 31

Mưa Rào

26 - 33

Nhiều Mây

27 - 33

Mưa Rào

BẠC LIÊU
24 - 31

Mưa dông

24 - 31

Mưa dông

24 - 33

Mưa dông

BẮC CẠN
23 - 28

Ít Nắng

24 - 29

Mưa Rào

24 - 30

Mưa dông

BẮC GIANG
25 - 30

Mưa Nhỏ

25 - 30

Mưa Rào

25 - 31

Mưa dông

BẮC NINH
25 - 30

Mưa Rào

25 - 30

Mưa Rào

25 - 31

Mưa Rào

BẾN TRE
23 - 30

Mưa dông

23 - 32

Mưa dông

24 - 32

Mưa dông

CAO BẰNG
22 - 28

Mưa Nhỏ

23 - 28

Mưa Rào

24 - 31

Mưa Rào

CÀ MAU
25 - 30

Mưa dông

26 - 32

Mưa dông

26 - 32

Mưa dông

ĐIỆN BIÊN
21 - 29

Mưa Nhỏ

22 - 29

Mưa dông

22 - 28

Mưa dông

ĐĂK LĂK
21 - 30

Mưa Rào

21 - 32

Mưa dông

22 - 32

Mưa dông

ĐĂK NÔNG
22 - 26

Mưa

21 - 29

Mưa dông

21 - 29

Mưa dông

ĐỒNG NAI
24 - 30

Mưa dông

25 - 31

Mưa Rào

25 - 31

Mưa dông

ĐỒNG THÁP
24 - 29

Mưa dông

24 - 32

Mưa dông

24 - 33

Mưa dông

GIA LAI
20 - 27

Mưa

20 - 28

Mưa Nhỏ

20 - 30

Mưa dông

HÀ GIANG
23 - 31

Mưa Nhỏ

24 - 30

Mưa Rào

24 - 31

Mưa Rào

HÀ NAM
24 - 26

Mưa

24 - 29

Mưa Rào

25 - 31

Mưa Rào

HÀ TĨNH
24 - 29

Mưa Rào

24 - 29

Mưa Nhỏ

26 - 31

Mưa Rào

HÒA BÌNH
23 - 26

Mưa

24 - 26

Mưa

25 - 31

Mưa dông

HƯNG YÊN
24 - 26

Mưa

24 - 29

Mưa Rào

25 - 31

Mưa Rào

HẢI DƯƠNG
24 - 29

Mưa Rào

25 - 29

Mưa Rào

24 - 31

Mưa dông

HẬU GIANG
24 - 31

Mưa Rào

24 - 31

Mưa dông

24 - 32

Mưa dông

KHÁNH HÒA
24 - 31

Mưa dông

24 - 33

Mưa dông

24 - 34

Mưa Rào

KIÊN GIANG
25 - 30

Mưa Rào

25 - 31

Mưa Rào

25 - 32

Mưa Nhỏ

KON TUM
21 - 28

Mưa dông lớn

20 - 29

Mưa Nhỏ

20 - 31

Mưa Rào

LAI CHÂU
21 - 28

Mưa Rào

21 - 27

Mưa Rào

21 - 27

Mưa Rào

LONG AN
20 - 27

Mưa

20 - 28

Mưa Nhỏ

20 - 30

Mưa dông

LÀO CAI
25 - 28

Mưa

24 - 29

Mưa Rào

25 - 31

Mưa Rào

LÂM ĐỒNG
17 - 23

Mưa Rào

17 - 26

Mưa dông

16 - 27

Mưa dông

LẠNG SƠN
23 - 25

Mưa Rào

24 - 27

Mưa

24 - 29

Mưa Rào

NAM ĐỊNH
24 - 26

Mưa

24 - 28

Mưa Rào

26 - 30

Mưa Nhỏ

NGHỆ AN
24 - 28

Mưa Rào

24 - 28

Mưa Rào

26 - 30

Nhiều Mây

NINH BÌNH
23 - 26

Mưa

24 - 30

Mưa Rào

25 - 31

Mưa Nhỏ

NINH THUẬN
25 - 32

Mưa dông

25 - 34

Mưa dông

25 - 34

Mưa Nhỏ

PHÚ THỌ
25 - 27

Mưa

25 - 28

Mưa Rào

26 - 32

Mưa Rào

PHÚ YÊN
25 - 32

Mưa Rào

25 - 35

Mưa Rào

25 - 33

Mưa Rào

QUẢNG BÌNH
25 - 31

Mưa Rào

26 - 30

Mưa Rào

26 - 33

Mưa Nhỏ

QUẢNG NAM
24 - 34

Mưa Rào

25 - 33

Mưa Rào

24 - 32

Mưa Rào

QUẢNG NGÃI
24 - 34

Mưa Rào

25 - 33

Mưa dông

24 - 33

Mưa Rào

QUẢNG NINH
25 - 28

Mưa

24 - 28

Mưa Rào

24 - 28

Mưa Rào

QUẢNG TRỊ
25 - 33

Mưa dông

25 - 33

Mưa Rào

25 - 32

Mưa Rào

SÓC TRĂNG
24 - 31

Mưa dông

24 - 32

Mưa dông

24 - 32

Mưa dông

SƠN LA
20 - 25

Mưa Rào

21 - 27

Mưa Rào

21 - 27

Mưa dông

THANH HÓA
23 - 26

Mưa

24 - 27

Mưa Rào

25 - 29

Nhiều Mây

THÁI BÌNH
23 - 26

Mưa dông lớn

24 - 28

Mưa Rào

26 - 30

Mưa Rào

THÁI NGUYÊN
25 - 30

Mưa Rào

25 - 30

Mưa Rào

25 - 32

Mưa dông

TIỀN GIANG
23 - 31

Mưa dông

23 - 32

Mưa dông

24 - 33

Mưa dông

TRÀ VINH
24 - 30

Mưa Rào

24 - 31

Mưa dông

24 - 31

Mưa dông

TT HUẾ
24 - 34

Mưa Rào

24 - 31

Nhiều Mây

24 - 33

Mưa Rào

TUYÊN QUANG
24 - 28

Mưa Rào

24 - 27

Mưa Rào

26 - 31

Mưa Nhỏ

TÂY NINH
23 - 30

Mưa dông

23 - 32

Mưa dông

24 - 33

Mưa dông

VĨNH LONG
24 - 31

Mưa Rào

24 - 32

Mưa dông

24 - 32

Mưa dông

VĨNH PHÚC
25 - 28

Mưa

25 - 28

Mưa Rào

26 - 32

Mưa Rào

YÊN BÁI
24 - 27

Mưa

24 - 28

Mưa Rào

26 - 32

Mưa Nhỏ