congtyaz.com

Dự báo thời tiết

yahoo weather, msn weather

Thời tiết tại
Thứ Năm
29/07/2021
Thứ Sáu
30/07/2021
Thứ Bảy
31/07/2021
TP.HỒ CHÍ MINH
26 - 31

Mưa rào

26 - 32

Mưa dông

26 - 33

Mưa dông

HÀ NỘI
28 - 33

Mưa rào

28 - 36

Mưa rào

28 - 35

Mưa dông

ĐÀ NẴNG
29 - 38

Mưa nhỏ

30 - 38

Nhiều mây

30 - 38

Nắng rải rác

HẢI PHÒNG
27 - 31

Mưa dông

28 - 33

Mưa dông

27 - 34

Mưa dông

CẦN THƠ
25 - 29

Mưa rào

26 - 31

Mưa rào

25 - 31

Mưa rào

AN GIANG
26 - 31

Mưa dông

26 - 32

Mưa rào

26 - 33

Mưa rào

BR-VŨNG TÀU
27 - 30

Mưa rào

27 - 31

Mưa rào

27 - 31

Mưa rào

BÌNH DƯƠNG
26 - 32

Mưa rào

26 - 32

Mưa dông

26 - 32

Mưa dông

BÌNH PHƯỚC
25 - 31

Mưa rào

25 - 32

Mưa dông

25 - 31

Mưa rào

BÌNH THUẬN
26 - 31

Mưa rào

26 - 32

Mưa rào

26 - 32

Mưa rào

BÌNH ĐỊNH
31 - 37

Nắng rải rác

31 - 37

Nắng rải rác

31 - 36

Nắng rải rác

BẠC LIÊU
26 - 30

Mưa rào

26 - 31

Mưa dông

27 - 32

Mưa rào

BẮC CẠN
25 - 33

Mưa dông

25 - 34

Mưa dông

26 - 34

Mưa dông

BẮC GIANG
27 - 33

Mưa dông

27 - 34

Mưa dông

27 - 35

Mưa rào

BẮC NINH
27 - 34

Mưa dông

27 - 34

Mưa dông

28 - 35

Mưa rào

BẾN TRE
25 - 29

Mưa dông

26 - 31

Mưa rào

26 - 32

Mưa dông

CAO BẰNG
25 - 34

Mưa rào

25 - 34

Mưa dông

25 - 34

Mưa rào

CÀ MAU
26 - 30

Mưa rào

27 - 31

Mưa rào

27 - 31

Mưa rào

ĐIỆN BIÊN
23 - 28

Mưa dông

23 - 28

Mưa dông

23 - 28

Mưa

ĐĂK LĂK
24 - 31

Mưa rào

24 - 32

Mưa rào

24 - 31

Mưa rào

ĐĂK NÔNG
23 - 27

Mưa rào

23 - 28

Mưa rào

23 - 28

Mưa rào

ĐỒNG NAI
26 - 31

Mưa rào

26 - 32

Mưa dông

26 - 32

Mưa rào

ĐỒNG THÁP
25 - 30

Mưa rào

26 - 31

Mưa rào

26 - 31

Mưa rào

GIA LAI
23 - 27

Mưa rào

23 - 28

Mưa rào

23 - 27

Mưa rào

HÀ GIANG
26 - 35

Mưa rào

26 - 34

Mưa rào

26 - 34

Mưa dông

HÀ NAM
27 - 33

Mưa dông

27 - 34

Mưa rào

27 - 34

Mưa dông

HÀ TĨNH
29 - 35

Mưa dông

29 - 36

Nhiều mây

29 - 36

Nhiều mây

HÒA BÌNH
27 - 33

Mưa rào

27 - 35

Mưa rào

28 - 34

Mưa dông

HƯNG YÊN
27 - 33

Mưa dông

28 - 34

Mưa dông

28 - 35

Mưa dông

HẢI DƯƠNG
27 - 32

Mưa dông

27 - 34

Mưa dông

27 - 34

Mưa dông

HẬU GIANG
25 - 30

Mưa dông

26 - 31

Mưa rào

26 - 31

Mưa dông

KHÁNH HÒA
27 - 37

Nắng rải rác

27 - 37

Nắng rải rác

28 - 37

Trời nhiều nắng

KIÊN GIANG
26 - 28

Mưa dông

27 - 29

Mưa dông

27 - 30

Mưa rào

KON TUM
24 - 29

Mưa rào

24 - 30

Mưa rào

24 - 30

Mưa rào

LAI CHÂU
23 - 29

Mưa dông

22 - 29

Mưa rào

22 - 28

Mưa rào

LONG AN
23 - 27

Mưa rào

23 - 28

Mưa rào

23 - 27

Mưa rào

LÀO CAI
27 - 36

Mưa dông

28 - 36

Mưa dông

27 - 35

Mưa dông

LÂM ĐỒNG
18 - 24

Mưa nhỏ

18 - 25

Mưa rào

18 - 24

Mưa rào

LẠNG SƠN
25 - 33

Mưa rào

25 - 33

Mưa rào

25 - 32

Mưa rào

NAM ĐỊNH
28 - 33

Mưa dông

28 - 34

Mưa dông

28 - 35

Mưa rào

NGHỆ AN
30 - 35

Mưa rào

30 - 36

Nhiều mây

30 - 35

Nhiều mây

NINH BÌNH
28 - 33

Mưa dông

28 - 34

Mưa dông

28 - 35

Mưa rào

NINH THUẬN
28 - 37

Nắng rải rác

28 - 37

Nắng rải rác

28 - 37

Mưa nhỏ

PHÚ THỌ
28 - 35

Mưa nhỏ

28 - 36

Mưa rào

28 - 35

Mưa rào

PHÚ YÊN
30 - 37

Mưa nhỏ

30 - 38

Nắng rải rác

30 - 37

Mưa nhỏ

QUẢNG BÌNH
30 - 35

Nắng rải rác

30 - 35

Nhiều mây

30 - 35

Nắng rải rác

QUẢNG NAM
29 - 39

Mưa nhỏ

29 - 40

Mưa nhỏ

29 - 39

Mưa nhỏ

QUẢNG NGÃI
29 - 39

Mưa rào

29 - 39

Mưa nhỏ

29 - 39

Mưa nhỏ

QUẢNG NINH
27 - 31

Mưa rào

27 - 31

Mưa rào

27 - 31

Mưa rào

QUẢNG TRỊ
29 - 37

Nắng rải rác

30 - 37

Nắng rải rác

30 - 37

Nắng rải rác

SÓC TRĂNG
25 - 30

Mưa rào

26 - 31

Mưa rào

26 - 32

Mưa rào

SƠN LA
23 - 30

Mưa dông

23 - 29

Mưa rào

23 - 28

Mưa rào

THANH HÓA
27 - 33

Mưa dông

28 - 34

Mưa rào

28 - 35

Nhiều mây

THÁI BÌNH
28 - 33

Mưa dông

28 - 34

Mưa dông

28 - 34

Mưa dông

THÁI NGUYÊN
27 - 34

Mưa dông

27 - 34

Mưa dông

27 - 35

Mưa rào

TIỀN GIANG
25 - 30

Mưa rào

26 - 31

Mưa dông

26 - 32

Mưa dông

TRÀ VINH
25 - 29

Mưa rào

26 - 31

Mưa rào

25 - 31

Mưa rào

TT HUẾ
28 - 39

Mưa rào

28 - 38

Nhiều mây

28 - 39

Nhiều mây

TUYÊN QUANG
26 - 35

Mưa dông

27 - 36

Mưa dông

27 - 35

Mưa rào

TÂY NINH
26 - 31

Mưa rào

26 - 33

Mưa dông

26 - 32

Mưa dông

VĨNH LONG
25 - 30

Mưa rào

26 - 31

Mưa rào

26 - 32

Mưa rào

VĨNH PHÚC
27 - 34

Mưa rào

28 - 36

Mưa rào

28 - 36

Mưa dông

YÊN BÁI
28 - 36

Mưa dông

28 - 36

Nắng rải rác

28 - 36

Mưa rào