congtyaz.com

Dự báo thời tiết

yahoo weather, msn weather

Thời tiết tại
Thứ Hai
18/11/2019
Thứ Ba
19/11/2019
Thứ Tư
20/11/2019
TP.HỒ CHÍ MINH
25 - 32

Có mây, có mưa rào

24 - 33

Có mây, không mưa

22 - 32

Có mây, không mưa

HÀ NỘI
22 - 28

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18 - 22

Có mây, không mưa

16 - 24

Ít mây không mưa

ĐÀ NẴNG
25 - 29

Có mây, không mưa

24 - 29

Có mây, có mưa rào

21 - 28

Có mây, có mưa rào

HẢI PHÒNG
22 - 27

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17 - 23

Ít mây không mưa

16 - 24

Ít mây không mưa

CẦN THƠ
25 - 32

Có mây, có mưa rào

25 - 33

Có mây, không mưa

23 - 31

Có mây, không mưa

AN GIANG
23 - 32

Có mây, có mưa rào

23 - 32

Có mây, không mưa

24 - 32

Có mây, không mưa

BR-VŨNG TÀU
24 - 30

Có mây, không mưa

24 - 32

Có mây, không mưa

23 - 31

Có mây, có mưa rào

BÌNH DƯƠNG
24 - 32

Có mây, không mưa

24 - 32

Có mây, không mưa

23 - 32

Có mây, có mưa rào

BÌNH PHƯỚC
22 - 32

Có mây, không mưa

21 - 33

Có mây, không mưa

22 - 31

Có mây, không mưa

BÌNH THUẬN
24 - 32

Có mây, không mưa

24 - 32

Ít mây không mưa

23 - 31

Ít mây không mưa

BÌNH ĐỊNH
25 - 30

Có mây, không mưa

25 - 30

Có mây, có mưa rào

23 - 28

Có mây, không mưa

BẠC LIÊU
26 - 33

Có mây, có mưa rào

25 - 33

Có mây, không mưa

23 - 31

Có mây, không mưa

BẮC CẠN
20 - 27

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

15 - 21

Có mây, có mưa rào

14 - 22

Ít mây không mưa

BẮC GIANG
21 - 25

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17 - 22

Ít mây không mưa

16 - 24

Ít mây không mưa

BẮC NINH
21 - 26

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18 - 21

Ít mây không mưa

16 - 24

Ít mây không mưa

BẾN TRE
23 - 33

Có mây, không mưa

23 - 33

Có mây, không mưa

23 - 33

Có mây, không mưa

CAO BẰNG
19 - 25

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

15 - 22

Có mây, không mưa

13 - 21

Ít mây không mưa

CÀ MAU
26 - 33

Có mây, có mưa rào

25 - 33

Có mây, không mưa

23 - 31

Có mây, không mưa

ĐIỆN BIÊN
18 - 31

Ít mây không mưa

18 - 26

Ít mây không mưa

14 - 26

Ít mây không mưa

ĐĂK LĂK
20 - 28

Ít mây không mưa

19 - 27

Ít mây không mưa

19 - 28

Có mây, không mưa

ĐĂK NÔNG
18 - 28

Ít mây không mưa

16 - 27

Ít mây không mưa

17 - 27

Ít mây không mưa

ĐỒNG NAI
24 - 32

Có mây, không mưa

24 - 32

Có mây, không mưa

23 - 32

Có mây, không mưa

ĐỒNG THÁP
25 - 33

Có mây, có mưa rào

25 - 33

Có mây, không mưa

22 - 32

Có mây, có mưa rào

GIA LAI
19 - 31

Có mây, không mưa

16 - 29

Ít mây không mưa

16 - 28

Có mây, không mưa

HÀ GIANG
21 - 23

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

16 - 21

Có mây, có mưa rào

15 - 23

Ít mây không mưa

HÀ NAM
20 - 27

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18 - 22

Có mây, không mưa

16 - 24

Ít mây không mưa

HÀ TĨNH
22 - 28

Có mây, có mưa rào

20 - 22

Nhiều mây, có mưa vừa

17 - 23

Nhiều mây, không mưa

HÒA BÌNH
16 - 29

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18 - 23

Có mây, có mưa rào

15 - 23

Ít mây không mưa

HƯNG YÊN
22 - 27

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18 - 22

Ít mây không mưa

16 - 24

Có mây, không mưa

HẢI DƯƠNG
22 - 28

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18 - 23

Ít mây không mưa

16 - 24

Ít mây không mưa

HẬU GIANG
23 - 32

Có mây, không mưa

22 - 32

Có mây, không mưa

23 - 33

Có mây, không mưa

KHÁNH HÒA
24 - 31

Có mây, không mưa

23 - 30

Ít mây không mưa

23 - 30

Có mây, không mưa

KIÊN GIANG
25 - 30

Có mây, có mưa rào

25 - 31

Có mây, không mưa

23 - 31

Có mây, không mưa

KON TUM
19 - 31

Có mây, không mưa

16 - 29

Ít mây không mưa

16 - 28

Có mây, không mưa

LAI CHÂU
18 - 28

Có mây, có mưa rào

17 - 23

Ít mây không mưa

13 - 22

Ít mây không mưa

LONG AN
18 - 32

Ít mây không mưa

16 - 30

Ít mây không mưa

15 - 26

Có mây, không mưa

LÀO CAI
21 - 25

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

21 - 21

Có mây, có mưa rào

15 - 23

Có mây, không mưa

LÂM ĐỒNG
17 - 23

Có mây, không mưa

16 - 21

Ít mây không mưa

13 - 22

Có mây, không mưa

LẠNG SƠN
17 - 26

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

13 - 20

Có mây, không mưa

14 - 22

Ít mây không mưa

NAM ĐỊNH
22 - 28

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18 - 23

Ít mây không mưa

16 - 24

Ít mây không mưa

NGHỆ AN
22 - 28

Có mây, có mưa rào

19 - 24

Nhiều mây, không mưa

17 - 24

Có mây, không mưa

NINH BÌNH
21 - 28

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18 - 23

Ít mây không mưa

16 - 24

Ít mây không mưa

NINH THUẬN
25 - 32

Có mây, không mưa

22 - 31

Ít mây không mưa

23 - 32

Ít mây không mưa

PHÚ THỌ
25 - 32

Có mây, có mưa rào

24 - 33

Có mây, không mưa

22 - 32

Có mây, không mưa

PHÚ YÊN
24 - 31

Có mây, không mưa

24 - 30

Có mây, có mưa rào

22 - 30

Có mây, có mưa rào

QUẢNG BÌNH
23 - 29

Có mây, có mưa rào

21 - 24

Nhiều mây, có mưa vừa

17 - 24

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

QUẢNG NAM
23 - 28

Có mây, không mưa

24 - 28

Có mây, có mưa rào

21 - 27

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

QUẢNG NGÃI
23 - 29

Có mây, không mưa

23 - 28

Có mây, có mưa rào

21 - 27

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

QUẢNG NINH
22 - 27

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17 - 24

Ít mây không mưa

16 - 24

Ít mây không mưa

QUẢNG TRỊ
23 - 28

Có mây, không mưa

21 - 24

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

19 - 25

Có mây, có mưa rào

SÓC TRĂNG
24 - 30

Có mây, có mưa rào

24 - 31

Có mây, không mưa

24 - 31

Có mây, không mưa

SƠN LA
17 - 27

Có mây, có mưa rào

16 - 21

Có mây, có mưa rào

14 - 23

Ít mây không mưa

THANH HÓA
22 - 27

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

19 - 23

Ít mây không mưa

16 - 23

Ít mây không mưa

THÁI BÌNH
22 - 28

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18 - 23

Ít mây không mưa

16 - 24

Ít mây không mưa

THÁI NGUYÊN
21 - 26

Nhiều mây, có mưa nhỏ

18 - 20

Có mây, không mưa

15 - 23

Ít mây không mưa

TIỀN GIANG
24 - 30

Có mây, có mưa rào

23 - 30

Có mây, không mưa

22 - 31

Có mây, không mưa

TRÀ VINH
25 - 32

Có mây, có mưa rào

25 - 33

Có mây, không mưa

23 - 31

Có mây, không mưa

TT HUẾ
22 - 29

Có mây, không mưa

21 - 26

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

20 - 25

Có mây, có mưa rào

TUYÊN QUANG
20 - 26

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

19 - 21

Có mây, không mưa

15 - 23

Ít mây không mưa

TÂY NINH
23 - 33

Có mây, không mưa

22 - 32

Có mây, không mưa

23 - 31

Có mây, không mưa

VĨNH LONG
24 - 32

Có mây, không mưa

23 - 32

Có mây, không mưa

23 - 33

Có mây, không mưa

VĨNH PHÚC
22 - 26

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18 - 20

Có mây, không mưa

15 - 24

Ít mây không mưa

YÊN BÁI
23 - 26

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18 - 21

Ít mây không mưa

14 - 22

Ít mây không mưa