congtyaz.com

Dự báo thời tiết

yahoo weather, msn weather

Thời tiết tại
Chủ Nhật
21/07/2019
Thứ Hai
22/07/2019
Thứ Ba
23/07/2019
TP.HỒ CHÍ MINH
27 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

28 - 34

Có mây, có mưa rào

27 - 34

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

HÀ NỘI
28 - 37

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

27 - 35

Ít mây, trời nắng nóng

26 - 33

Có mây, có mưa rào và dông

ĐÀ NẴNG
28 - 37

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

27 - 36

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

28 - 37

Ít mây, trời nắng nóng

HẢI PHÒNG
30 - 34

Có mây, không mưa

28 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

27 - 33

Có mây, có mưa rào và dông

CẦN THƠ
23 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

24 - 32

Có mây, ngày có mưa rào

27 - 34

Có mây, không mưa

AN GIANG
25 - 30

Có mây, ngày có mưa rào

25 - 32

Có mây, ngày có mưa rào

25 - 34

Có mây, có mưa rào và dông

BR-VŨNG TÀU
25 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 33

Có mây, có mưa rào và dông

BÌNH DƯƠNG
23 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

24 - 33

Có mây, có mưa rào

27 - 34

Có mây, không mưa

BÌNH PHƯỚC
24 - 33

Có mây, có mưa rào

24 - 29

Có mây, có mưa rào

26 - 34

Có mây, không mưa

BÌNH THUẬN
26 - 34

Ít mây, trời nắng nóng

27 - 34

Ít mây, trời nắng nóng

27 - 35

Ít mây, trời nắng nóng

BÌNH ĐỊNH
29 - 36

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

28 - 36

Ít mây, trời nắng nóng

28 - 37

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

BẠC LIÊU
26 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

27 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 33

Có mây, có mưa rào

BẮC CẠN
25 - 29

Có mây, có mưa rào và dông

25 - 31

Có mây, có mưa rào

25 - 33

Có mây, có mưa rào

BẮC GIANG
27 - 36

Ít mây, trời nắng nóng

26 - 33

Có mây, có mưa rào và dông

27 - 34

Có mây, có mưa rào và dông

BẮC NINH
27 - 37

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

27 - 35

Ít mây, trời nắng nóng

27 - 33

Có mây, không mưa

BẾN TRE
24 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

25 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

27 - 34

Có mây, không mưa

CAO BẰNG
25 - 32

Có mây, có mưa rào

25 - 30

Có mây, có mưa rào

25 - 34

Có mây, có mưa rào

CÀ MAU
26 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

27 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 33

Có mây, có mưa rào

ĐIỆN BIÊN
23 - 30

Có mây, có mưa rào và dông

23 - 30

Có mây, có mưa rào

24 - 32

Có mây, có mưa rào

ĐĂK LĂK
24 - 32

Có mây, không mưa

24 - 29

Có mây, có mưa rào

23 - 33

Có mây, có mưa rào

ĐĂK NÔNG
23 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

23 - 29

Có mây, có mưa rào

24 - 34

Có mây, có mưa rào

ĐỒNG NAI
24 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

25 - 33

Có mây, có mưa rào

27 - 34

Có mây, không mưa

ĐỒNG THÁP
25 - 32

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 33

Có mây, có mưa rào và dông

GIA LAI
24 - 34

Có mây, không mưa

23 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

24 - 34

Có mây, không mưa

HÀ GIANG
24 - 31

Có mây, có mưa rào và dông

24 - 31

Có mây, có mưa rào

25 - 33

Nhiều mây, có mưa dông

HÀ NAM
28 - 39

Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

27 - 37

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

26 - 34

Có mây, có mưa rào và dông

HÀ TĨNH
29 - 39

Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

28 - 39

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

29 - 38

Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

HÒA BÌNH
28 - 37

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

27 - 36

Ít mây, trời nắng nóng

26 - 33

Ít mây, trời nắng nóng

HƯNG YÊN
28 - 37

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

28 - 36

Ít mây, trời nắng nóng

26 - 33

Có mây, không mưa

HẢI DƯƠNG
28 - 38

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

27 - 36

Ít mây, trời nắng nóng

26 - 33

Có mây, có mưa rào và dông

HẬU GIANG
24 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

25 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 33

Có mây, có mưa rào và dông

KHÁNH HÒA
27 - 33

Có mây, có mưa rào

27 - 31

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 34

Có mây, có mưa rào và dông

KIÊN GIANG
26 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

28 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

28 - 34

Có mây, có mưa rào

KON TUM
24 - 34

Có mây, không mưa

23 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

24 - 34

Có mây, không mưa

LAI CHÂU
20 - 26

Có mây, có mưa rào

20 - 24

Có mây, ngày có mưa rào

23 - 31

Có mây, có mưa rào

LONG AN
23 - 30

Có mây, không mưa

23 - 29

Có mây, ngày có mưa rào

23 - 32

Có mây, có mưa rào

LÀO CAI
28 - 33

Có mây, có mưa rào

28 - 31

Có mây, có mưa rào

25 - 32

Có mây, không mưa

LÂM ĐỒNG
18 - 27

Có mây, ngày có mưa rào

18 - 25

Có mây, ngày có mưa rào

19 - 27

Có mây, có mưa rào

LẠNG SƠN
26 - 31

Có mây, có mưa rào

26 - 30

Có mây, ngày có mưa rào

25 - 33

Có mây, có mưa rào

NAM ĐỊNH
28 - 37

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

26 - 36

Ít mây, trời nắng nóng

26 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

NGHỆ AN
29 - 39

Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

30 - 38

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

28 - 38

Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

NINH BÌNH
28 - 38

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

27 - 36

Ít mây, trời nắng nóng

27 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

NINH THUẬN
26 - 31

Có mây, không mưa

26 - 30

Có mây, ngày có mưa rào

27 - 33

Có mây, có mưa rào và dông

PHÚ THỌ
27 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

28 - 34

Có mây, có mưa rào

27 - 34

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

PHÚ YÊN
27 - 38

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

27 - 37

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

27 - 37

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

QUẢNG BÌNH
29 - 38

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

29 - 37

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

29 - 38

Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

QUẢNG NAM
27 - 36

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

25 - 37

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

27 - 37

Ít mây, trời nắng nóng

QUẢNG NGÃI
26 - 39

Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

24 - 38

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

28 - 38

Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

QUẢNG NINH
28 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

26 - 33

Có mây, có mưa rào và dông

QUẢNG TRỊ
28 - 38

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

27 - 37

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

30 - 37

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

SÓC TRĂNG
25 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 34

Có mây, không mưa

SƠN LA
22 - 30

Có mây, có mưa rào

21 - 29

Có mây, có mưa rào

24 - 32

Có mây, có mưa rào

THANH HÓA
27 - 39

Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

27 - 37

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

28 - 37

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

THÁI BÌNH
29 - 36

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

26 - 35

Ít mây, trời nắng nóng

27 - 33

Có mây, có mưa rào và dông

THÁI NGUYÊN
28 - 34

Có mây, có mưa rào và dông

27 - 33

Có mây, có mưa rào

26 - 33

Có mây, có mưa rào và dông

TIỀN GIANG
24 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

25 - 33

Có mây, có mưa rào

27 - 34

Có mây, không mưa

TRÀ VINH
23 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

24 - 32

Có mây, ngày có mưa rào

27 - 34

Có mây, không mưa

TT HUẾ
26 - 39

Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

25 - 38

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

29 - 38

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

TUYÊN QUANG
25 - 32

Có mây, có mưa rào và dông

25 - 32

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 34

Có mây, có mưa rào và dông

TÂY NINH
25 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 34

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

VĨNH LONG
25 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 34

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 34

Có mây, không mưa

VĨNH PHÚC
27 - 37

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

27 - 36

Ít mây, trời nắng nóng

26 - 33

Có mây, có mưa rào và dông

YÊN BÁI
27 - 32

Có mây, ngày có mưa rào

28 - 33

Có mây, ngày có mưa rào

26 - 32

Có mây, có mưa rào và dông