congtyaz.com

Dự báo thời tiết

yahoo weather, msn weather

Thời tiết tại
Thứ Tư
03/03/2021
Thứ Năm
04/03/2021
Thứ Sáu
05/03/2021
TP.HỒ CHÍ MINH
25 - 33

Mưa nhỏ

24 - 35

Có nắng

24 - 35

Có nắng

HÀ NỘI
15 - 17

Mưa

18 - 19

Mưa nhỏ

22 - 26

Mưa nhỏ

ĐÀ NẴNG
23 - 28

Mưa nhỏ

22 - 29

Nắng rải rác

23 - 30

Trời nhiều nắng

HẢI PHÒNG
17 - 18

Mưa rào

18 - 19

Mưa nhỏ

21 - 22

Mưa nhỏ

CẦN THƠ
25 - 32

Nắng rải rác

24 - 33

Trời nhiều nắng

24 - 32

Nắng rải rác

AN GIANG
24 - 33

Nắng rải rác

24 - 34

Có nắng

23 - 34

Nắng rải rác

BR-VŨNG TÀU
26 - 29

Trời nhiều nắng

26 - 29

Có nắng

26 - 29

Có nắng

BÌNH DƯƠNG
25 - 34

Nắng rải rác

24 - 35

Trời nhiều nắng

23 - 35

Có nắng

BÌNH PHƯỚC
24 - 33

Nắng rải rác

23 - 35

Trời nhiều nắng

22 - 36

Có nắng

BÌNH THUẬN
24 - 31

Trời nhiều nắng

23 - 31

Có nắng

24 - 31

Có nắng

BÌNH ĐỊNH
24 - 28

Trời nhiều nắng

24 - 29

Trời nhiều nắng

24 - 30

Trời nhiều nắng

BẠC LIÊU
26 - 30

Trời nhiều nắng

26 - 31

Có nắng

25 - 30

Trời nhiều nắng

BẮC CẠN
14 - 17

Mưa nhỏ

16 - 18

Mưa nhỏ

20 - 23

Mưa nhỏ

BẮC GIANG
15 - 18

Mưa nhỏ

18 - 19

Mưa nhỏ

22 - 25

Mưa nhỏ

BẮC NINH
15 - 18

Mưa rào

18 - 19

Mưa nhỏ

22 - 25

Mưa nhỏ

BẾN TRE
25 - 31

Trời nhiều nắng

24 - 32

Có nắng

24 - 31

Nắng rải rác

CAO BẰNG
14 - 17

Mưa rào

16 - 18

Mưa nhỏ

19 - 25

Mưa nhỏ

CÀ MAU
25 - 31

Nắng rải rác

25 - 32

Có nắng

25 - 31

Nắng rải rác

ĐIỆN BIÊN
18 - 27

Mưa nhỏ

18 - 29

Mưa rào

15 - 30

Trời nhiều nắng

ĐĂK LĂK
22 - 30

Nắng rải rác

22 - 33

Trời nhiều nắng

22 - 35

Có nắng

ĐĂK NÔNG
20 - 30

Nắng rải rác

22 - 32

Nắng rải rác

21 - 33

Trời nhiều nắng

ĐỒNG NAI
25 - 33

Nắng rải rác

24 - 35

Trời nhiều nắng

24 - 35

Có nắng

ĐỒNG THÁP
25 - 32

Nắng rải rác

24 - 34

Trời nhiều nắng

23 - 33

Nắng rải rác

GIA LAI
19 - 29

Trời nhiều nắng

20 - 31

Có nắng

19 - 33

Có nắng

HÀ GIANG
16 - 20

Mưa rào

17 - 20

Mưa nhỏ

18 - 24

Mưa nhỏ

HÀ NAM
16 - 18

Mưa nhỏ

18 - 21

Có mây

22 - 25

Nắng rải rác

HÀ TĨNH
18 - 19

Mưa nhỏ

20 - 22

Mưa rào

22 - 26

Nắng rải rác

HÒA BÌNH
15 - 18

Mưa nhỏ

18 - 21

Nhiều mây

22 - 27

Nắng rải rác

HƯNG YÊN
16 - 19

Mưa nhỏ

18 - 20

Mưa nhỏ

22 - 25

Nhiều mây

HẢI DƯƠNG
16 - 17

Mưa rào

18 - 19

Mưa nhỏ

22 - 25

Mưa nhỏ

HẬU GIANG
25 - 30

Nắng rải rác

25 - 31

Có nắng

24 - 30

Nắng rải rác

KHÁNH HÒA
23 - 29

Nắng rải rác

23 - 31

Trời nhiều nắng

23 - 32

Trời nhiều nắng

KIÊN GIANG
24 - 32

Nắng rải rác

24 - 33

Trời nhiều nắng

23 - 34

Nắng rải rác

KON TUM
18 - 32

Có nắng

19 - 34

Có nắng

20 - 35

Có nắng

LAI CHÂU
18 - 23

Nắng rải rác

18 - 22

Mưa rào

17 - 25

Mưa nhỏ

LONG AN
19 - 29

Trời nhiều nắng

20 - 31

Có nắng

19 - 33

Có nắng

LÀO CAI
17 - 20

Mưa rào

18 - 21

Mưa rào

19 - 27

Mưa rào

LÂM ĐỒNG
15 - 24

Nắng rải rác

14 - 26

Trời nhiều nắng

14 - 27

Trời nhiều nắng

LẠNG SƠN
12 - 14

Mưa nhỏ

15 - 17

Mưa nhỏ

20 - 23

Mưa nhỏ

NAM ĐỊNH
16 - 18

Mưa nhỏ

19 - 20

Mưa nhỏ

21 - 24

Nhiều mây

NGHỆ AN
18 - 19

Mưa nhỏ

20 - 22

Mưa nhỏ

21 - 25

Nắng rải rác

NINH BÌNH
17 - 19

Mưa rào

19 - 22

Nắng rải rác

22 - 25

Nắng rải rác

NINH THUẬN
23 - 32

Nắng rải rác

23 - 33

Có nắng

23 - 33

Có nắng

PHÚ THỌ
17 - 19

Có mây

19 - 21

Mưa nhỏ

22 - 27

Mưa nhỏ

PHÚ YÊN
24 - 28

Mưa rào

24 - 29

Mưa nhỏ

22 - 30

Nắng rải rác

QUẢNG BÌNH
19 - 20

Mưa nhỏ

20 - 23

Nắng rải rác

22 - 25

Trời nhiều nắng

QUẢNG NAM
23 - 29

Mưa nhỏ

22 - 30

Nắng rải rác

23 - 33

Có nắng

QUẢNG NGÃI
23 - 30

Mưa rào

22 - 31

Nắng rải rác

22 - 31

Có nắng

QUẢNG NINH
16 - 18

Mưa

17 - 17

Mưa rào

20 - 20

Mưa rào

QUẢNG TRỊ
21 - 26

Mưa rào

21 - 26

Nắng rải rác

22 - 28

Trời nhiều nắng

SÓC TRĂNG
25 - 31

Nắng rải rác

24 - 32

Có nắng

24 - 31

Nắng rải rác

SƠN LA
16 - 21

Mưa nhỏ

17 - 25

Mưa nhỏ

17 - 29

Trời nhiều nắng

THANH HÓA
17 - 18

Mưa rào

19 - 21

Mưa nhỏ

21 - 25

Nắng rải rác

THÁI BÌNH
16 - 18

Mưa nhỏ

19 - 20

Mưa nhỏ

21 - 24

Nhiều mây

THÁI NGUYÊN
16 - 18

Mưa nhỏ

18 - 20

Mưa nhỏ

22 - 25

Mưa nhỏ

TIỀN GIANG
25 - 31

Trời nhiều nắng

24 - 32

Có nắng

24 - 31

Trời nhiều nắng

TRÀ VINH
25 - 32

Nắng rải rác

24 - 33

Trời nhiều nắng

24 - 32

Nắng rải rác

TT HUẾ
21 - 26

Mưa nhỏ

21 - 27

Nắng rải rác

22 - 29

Trời nhiều nắng

TUYÊN QUANG
17 - 20

Mưa nhỏ

18 - 20

Mưa nhỏ

21 - 26

Mưa nhỏ

TÂY NINH
24 - 34

Nắng rải rác

24 - 35

Có nắng

23 - 36

Có nắng

VĨNH LONG
25 - 32

Nắng rải rác

24 - 34

Trời nhiều nắng

24 - 33

Nắng rải rác

VĨNH PHÚC
16 - 19

Mưa nhỏ

18 - 20

Mưa nhỏ

22 - 26

Mưa nhỏ

YÊN BÁI
18 - 20

Mưa nhỏ

19 - 20

Mưa nhỏ

22 - 25

Mưa nhỏ