Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 30-10-2019
Năm tài chính: 30-10-2019
Ngày nhận lời khai: 30-10-2019
Ngày hợp đồng: 30-10-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Thủy Hải Sản Hiền Mai tại hoặc để có thông tin rõ hơn.

Từ khóa: 1301083227,