Cập nhật: (03-05-2017)
Mã số thuế: 5801341628

Công Ty Cổ Phần Cẩm Tú Cầu

Công Ty Cổ Phần Cẩm Tú Cầu

kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 03-05-2017
Số 29 bis, Nguyễn Siêu, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Sở hữu: Nguyễn Thành Trung
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 03-05-2017
Năm tài chính: 03-05-2017
Ngày nhận lời khai: 03-05-2017
Ngày hợp đồng: 03-05-2017

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty Cổ Phần Cẩm Tú Cầu tại Số 29 bis, Nguyễn Siêu, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Phường 7, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Cầu Đường Minh Quân

Số 32/2, Khóm 2, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
Sở hữu: Huỳnh Thanh Nhàn

DNTN Tân

Khóm I, Thị Trấn Tiểu Cần - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
Sở hữu:

VP đăng Ký QSD Đất Tiểu Cần

Khóm 6, TT Tiểu Cần - Thị trấn Tiểu Cần - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
Sở hữu: Lê Thanh Bình

Ban Quản lý Bến xe, Bến tàu Tiểu Cần

Khóm 1 - Thị trấn Tiểu Cần - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
Sở hữu: Thạch Hùng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Du Lịch Việt-đan

Khóm 2, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
Sở hữu: Nguyễn Trí Lâm

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Quốc Cường Tiểu Cần

Khóm 4, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
Sở hữu: Trần Quốc Cường

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Anh Huy Tiểu Cần

Khóm 5, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
Sở hữu: Thạch Bông

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Cáo Thành Danh

Khóm 2, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
Sở hữu: Phan Thành Danh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hảo Lanh

Khóm 4, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
Sở hữu: Nguyễn Văn Khuyên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đạt Thành

Khóm 6 - Thị trấn Tiểu Cần - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
Sở hữu: Trương Quí Cưng