Cập nhật: (16-11-2015)
Mã số thuế: 2100315790

VP đăng Ký QSD Đất Tiểu Cần

kinh doanh: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 28-12-2005
Khóm 6, TT Tiểu Cần - Thị trấn Tiểu Cần - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
Sở hữu: Lê Thanh Bình
Khóm 6, TT Tiểu Cần-Thị trấn Tiểu Cần-Huyện Tiểu Cần-Trà Vinh
Giám đốc: Lê Thanh Bình
Nhận thông báo thuế: Khóm 6, TT Tiểu Cần - Thị trấn Tiểu Cần - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Tiểu Cần
Điện thoại / Fax - Quản lý: 074-613266 /
Điện thoại / Fax - Nơi đăng ký nộp thuế: 074613266 /
Quyết định thành lập: 1350
Cơ quan cấp Quyết định thành lập: UBND huyện Tiểu Cần
Năm tài chính: 01-01-2005
Ngày nhận lời khai: 28-12-2005
Ngày hợp đồng: 01-01-2006
Số lao động: 8
Cấp Chương: 3-626-580-583
Hình thức thanh toán: Độc lập
Cách tính thuế GTGT: Khấu trừ
Loại thuế phải nộp:
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Môn bài
  • Phí, lệ phí

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ VP đăng Ký QSD Đất Tiểu Cần tại Khóm 6, TT Tiểu Cần - Thị trấn Tiểu Cần - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh hoặc Chi cục Thuế Huyện Tiểu Cần để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

DNTN Tân

Khóm I, Thị Trấn Tiểu Cần - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
Sở hữu:

VP đăng Ký QSD Đất Tiểu Cần

Khóm 6, TT Tiểu Cần - Thị trấn Tiểu Cần - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
Sở hữu: Lê Thanh Bình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Cầu Đường Minh Quân

Số 32/2, Khóm 2, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
Sở hữu: Huỳnh Thanh Nhàn

Ban Quản lý Bến xe, Bến tàu Tiểu Cần

Khóm 1 - Thị trấn Tiểu Cần - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
Sở hữu: Thạch Hùng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Quốc Cường Tiểu Cần

Khóm 4, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
Sở hữu: Trần Quốc Cường

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Du Lịch Việt-đan

Khóm 2, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
Sở hữu: Nguyễn Trí Lâm

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Anh Huy Tiểu Cần

Khóm 5, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
Sở hữu: Thạch Bông

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Cáo Thành Danh

Khóm 2, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
Sở hữu: Phan Thành Danh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hảo Lanh

Khóm 4, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
Sở hữu: Nguyễn Văn Khuyên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đạt Thành

Khóm 6 - Thị trấn Tiểu Cần - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
Sở hữu: Trương Quí Cưng