Tên chủ thuê bao TRƯƠNG THỊ THOA
Điện thoại 3825899
Điện thoại đầy đủ (0216) 3.825.899
Địa chỉ KP3 TT.CỔ PHÚC, H.TRẤN YÊN, YÊN BÁI
Khu vực Yên Bái / Huyện Trấn Yên / Thị trấn Cổ Phúc
Từ khóa (0216) 3.825.899, 3.825.899, 3825899, 0216.3825899, TRƯƠNG THỊ THOA