Cập nhật: (13-05-2019)
Mã số thuế: 4001179533

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Nguyễn Đắc Nhân

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Nguyễn Đắc Nhân

kinh doanh: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Ngày cấp: 13-05-2019
Thôn Nam Hà 1, Xã Điện Trung, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Sở hữu: Nguyễn Đắc Nhân
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 13-05-2019
Năm tài chính: 13-05-2019
Ngày nhận lời khai: 13-05-2019
Ngày hợp đồng: 13-05-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Nguyễn Đắc Nhân tại Thôn Nam Hà 1, Xã Điện Trung, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Điện Trung, Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam

Công Ty TNHH Bình An An Hội

60 Đường 610B, Thôn Nam Hà 1, Xã Điện Trung, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Sở hữu: Phạm Thanh Bình

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Argreen

Số 165 Đường DT610B, Thôn Đông Lãnh, Xã Điện Trung, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Sở hữu: Lương Văn Dũng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Nguyễn Đắc Nhân

Thôn Nam Hà 1, Xã Điện Trung, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Sở hữu: Nguyễn Đắc Nhân

Trường THCS Lê Đình Dương

Thôn Đông Lãnh, xã Điện Trung - Thị Xã Điện Bàn - Quảng Nam
Sở hữu:

Công Ty TNHH Bảo Tồn Phát Triển Đô Thị Ucd Quảng Nam

Thôn Tân Bình - Xã Điện Trung - Thị Xã Điện Bàn - Quảng Nam
Sở hữu: Huỳnh Trung Lễ

Trường Mẫu giáo Bán công Điện Trung

Xã Điện Trung - Thị Xã Điện Bàn - Quảng Nam
Sở hữu:

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Dịch Vụ - Du Lịch Ngân Khánh

Thôn Đông Lãnh, Xã Điện Trung, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Sở hữu: Phan Thị Hồng Thanh

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Lắp Cường Nguyễn

Thôn Nam Hà 1 - Xã Điện Trung - Thị Xã Điện Bàn - Quảng Nam
Sở hữu: Nguyễn Hùng Cường

Công Ty TNHH Xây Dựng Văn Chương

Thôn Tân Bình 4, Xã Điện Trung, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Sở hữu: Võ Văn Chương

Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Nhất Linh

Thôn Nam Hà 2 - Xã Điện Trung - Thị Xã Điện Bàn - Quảng Nam
Sở hữu: Trần Nhất Linh