Cập nhật: (16-11-2015)
Mã số thuế: 3702243922

Cty TNHH RHEEM Việt Nam ( nộp hộ NTNN)

kinh doanh: Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
Ngày cấp: 27-12-2013
Lô A3.1, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương
Sở hữu: Cty TNHH RHEEM Việt Nam
Lô A3.1, KCN Đồng An 2-
Nhận thông báo thuế: Lô A3.1, KCN Đồng An 2 - - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Ngày nhận lời khai: 26-12-2013
Cấp Chương: 1-161-070-093
Cách tính thuế GTGT: Khấu trừ
Loại thuế phải nộp:
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Cty TNHH RHEEM Việt Nam ( nộp hộ NTNN) tại Lô A3.1, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương hoặc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương để có thông tin rõ hơn.

Công ty TNHH SUPER FOAM Việt Nam (Nộp hộ thuế nhà thầu nước ngoài)

(Công ty TNHH SUPER FOAM) Lô B1.3 đường D2, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương
Sở hữu:

Cty TNHH SATO IKEN Việt Nam (nộp hộ NTNN)

Lô C3.3, đường D1, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương
Sở hữu: Cty TNHH SATO IKEN Việt Nam

Công ty TNHH LOGOPLASTE Việt Nam (Nộp hộ thuế nhà thầu nước ngoài)

Lô B1.4, đường D2, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương
Sở hữu: Nguyễn Thị Diệu Linh

Công ty TNHH ASTEE HORIE VN (Nộp Hộ Nhà Thầu Nước Ngoài)

Lô B25, Đường Đ1, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương
Sở hữu:

Cty TNHH RHEEM Việt Nam ( nộp hộ NTNN)

Lô A3.1, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương
Sở hữu: Cty TNHH RHEEM Việt Nam

Công ty TNHH LOGOPLASTE Việt Nam

Lô B1.4 đường D2, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương
Sở hữu: GIL PAES DE BOTTON

Công Ty TNHH JUPITER FOODS Việt Nam

Lô A 2.5 đường D2, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương
Sở hữu: ANANDA SUTRISNO

Công ty TNHH LEADERS COSMETICS VIệT NAM

Đường Đ1, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương
Sở hữu: LEE JU SEOP

Công Ty TNHH Thiết Bị Dầu Khí SCHOELLER BLECKMANN Việt Nam

Lô B2,6, đường D3, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương
Sở hữu: Tom Dorfmeister

Công Ty TNHH ADORA PAINTS (Việt Nam)

Lô B3, đường N14&D4, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương
Sở hữu: KEE SEE WHON