Cập nhật: (12-06-2019)
Mã số thuế: 3502397805

Công Ty TNHH Sx Tm Dv Rau Sạch Đất Đỏ

Dat Do Clean Vegetable Production Trading Service Company Limited

kinh doanh: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 12-06-2019
Khu Phố Thanh Tân, Thị Trấn Đất Đỏ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Sở hữu: Nguyễn Văn Nhân
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 12-06-2019
Năm tài chính: 12-06-2019
Ngày nhận lời khai: 12-06-2019
Ngày hợp đồng: 12-06-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Sx Tm Dv Rau Sạch Đất Đỏ tại Khu Phố Thanh Tân, Thị Trấn Đất Đỏ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc để có thông tin rõ hơn.

Công Ty TNHH Sx Tm Dv Rau Sạch Đất Đỏ

Khu Phố Thanh Tân, Thị Trấn Đất Đỏ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Sở hữu: Nguyễn Văn Nhân

Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Ánh Linh

89/Ô2, tổ 4, khu phố Tân Thanh, Thị Trấn Đất Đỏ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Sở hữu: Đỗthành Hiếu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Sunbright

Số 194A/Ô3, Khu phố Thanh Tân, Thị Trấn Đất Đỏ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Sở hữu: Phạm Thị Nương

Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Kim Phụng

Khu phố Hiệp Hòa, Thị Trấn Đất Đỏ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Sở hữu: Tô Thị Kim Phụng

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Anh Kiệt

615 Khu phố , Thị Trấn Đất Đỏ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Sở hữu: Võ Anh Kiệt

Quầy Thuốc Số 213

56B Khu phố Phước Thới, Thị Trấn Đất Đỏ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Sở hữu: Trần Thị Loan