Cập nhật: (24-09-2019)
Mã số thuế: 3301658895

Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Vũ 68

Ngày cấp: 24-09-2019
Thôn 5, Xã Vinh Thanh, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở hữu: Huỳnh Minh Nam
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 24-09-2019
Năm tài chính: 24-09-2019
Ngày nhận lời khai: 24-09-2019
Ngày hợp đồng: 24-09-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Vũ 68 tại Thôn 5, Xã Vinh Thanh, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Vinh Thanh, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Quang Thành Đạt

Thôn 5, Xã Vinh Thanh, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở hữu:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Khánh Nguyễn

Thôn 1, Xã Vinh Thanh, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở hữu:

Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Vũ 68

Thôn 5, Xã Vinh Thanh, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở hữu: Huỳnh Minh Nam

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại - Dịch Vụ Bf Audio Miền Trung

Thôn 1, Xã Vinh Thanh, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở hữu: Trần Xuân Phú

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Lam Thư

Thôn I, Xã Vinh Thanh, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở hữu:

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp An Lê

Thôn 3, Xã Vinh Thanh, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở hữu: Lê Văn Kham