Cập nhật: (29-10-2019)
Mã số thuế: 3101075222

Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Tài Phát Qb

Ngày cấp: 29-10-2019
Thôn 8, Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Sở hữu: Trương Viết An
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 29-10-2019
Năm tài chính: 29-10-2019
Ngày nhận lời khai: 29-10-2019
Ngày hợp đồng: 29-10-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Tài Phát Qb tại Thôn 8, Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và In Ấn Hoàn Mỹ

Thôn 8, Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Sở hữu: Nguyễn Văn Trng

Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Thanh Sơn

Thôn 3 - xã Trung Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình
Sở hữu: Trần Thị Dự

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Dịch Vụ Hà Lan

Thôn 7 - Xã Trung Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình
Sở hữu: Nguyễn Thị Ngọc Lan

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Kỳ Duyên

Thôn 4 - Xã Trung Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình
Sở hữu: Nguyễn Quang Huy

Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Nông - Lâm Nghiệp Nam Việt

Thôn 8 - Xã Trung Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình
Sở hữu: Trần Văn Tiến

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Và Phát Hành Sách Quảng Bình

Thôn 8, Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Sở hữu: Nguyễn Đình Hoàng

Công Ty TNHH Phân Phối Giống Vật Nuôi Việt Nam

Xóm 4, Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Sở hữu: Nguyễn Giải Phóng

Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Duy Hưng

Thôn 8, Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Sở hữu: Nguyễn Hải Quang

Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Tài Phát Qb

Thôn 8, Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Sở hữu: Trương Viết An

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại An Phương 268

Thôn 8, Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Sở hữu: Phan Quốc Đạt