Cập nhật: (11-09-2019)
Mã số thuế: 3101073722

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Rừng Phong Nha

Phong Nha Forest Tourism Joint Stock Company

kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 11-09-2019
Tổ dân phố Cồn, Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Sở hữu: Trần Ngọc Nam
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 11-09-2019
Năm tài chính: 11-09-2019
Ngày nhận lời khai: 11-09-2019
Ngày hợp đồng: 11-09-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty Cổ Phần Du Lịch Rừng Phong Nha tại Tổ dân phố Cồn, Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Rừng Phong Nha

Tổ dân phố Cồn, Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Sở hữu: Trần Ngọc Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Minh Khiêm

TDP Cồn - Phường Quảng Thuận - Thị Xã Ba Đồn - Quảng Bình
Sở hữu: Nguyễn Thị Minh Khiêm

Công Ty TNHH Ao Quê

Tổ dân phố Dinh, Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Sở hữu: Trần Tuấn Vĩ

Công Ty TNHH Jpn

Tổ dân phố Chùa, Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Sở hữu: Nguyễn Phúc Nguyên

Chi Nhánh Ct Tnhh Chế Biến Gỗ Hải Hậu - Nhà Máy Gỗ Ba Đồn

Xóm Cầu - Phường Quảng Thuận - Thị Xã Ba Đồn - Quảng Bình
Sở hữu: Tống Văn Hậu

Chi Nhánh Quảng Bình - Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Sông Gianh

Xóm Cầu - Phường Quảng Thuận - Thị Xã Ba Đồn - Quảng Bình
Sở hữu: Nguyễn Sỹ Hòa