Cập nhật: (16-11-2015)
Mã số thuế: 3000166385

UBND Xã Hồng Lộc

kinh doanh: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
Ngày cấp: 01-02-2007
Ngày đóng: 02-07-2015
Xã Hồng Lộc - Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
-
Giám đốc: Hồ văn Thái
Nhận thông báo thuế: UBND Xã Hồng Lộc - - Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Can Lộc
Quyết định thành lập: 01\HONG
Năm tài chính: 01-01-1998
Ngày nhận lời khai: 10-09-1998
Cấp Chương: 4-860-340-345
Cách tính thuế GTGT: Không phải nộp thuế giá trị
Loại thuế phải nộp:
  • Phí, lệ phí
  • Thu khác

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ UBND Xã Hồng Lộc tại Xã Hồng Lộc - Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh hoặc Chi cục Thuế Huyện Can Lộc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Hồng Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

UBND Xã Hồng Lộc

Xã Hồng Lộc - Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
Sở hữu: