Cập nhật: (22-02-2021)
Mã số thuế: 2802926046

Công Ty TNHH Xây Lắp Điện Phú Tiến Phát

Phu Tien Phat Electrical Construction Company Limited

Ngày cấp: 22-02-2021
Thôn Nga Long, Xã Tượng Lĩnh, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Mai Đình Tiến
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 22-02-2021
Năm tài chính: 22-02-2021
Ngày nhận lời khai: 22-02-2021
Ngày hợp đồng: 22-02-2021

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Xây Lắp Điện Phú Tiến Phát tại Thôn Nga Long, Xã Tượng Lĩnh, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Tượng Lĩnh, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

UBND Xã Tượng Lĩnh

UBND Xã Tượng Lĩnh - Xã Tượng Lĩnh - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá
Sở hữu:

Trường Mầm non Tượng Lĩnh

Xã Tượng Lĩnh - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá
Sở hữu:

Trường tiểu học Tượng Lĩnh

Xã Tượng Lĩnh - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá
Sở hữu:

UBND Xã Tượng Lĩnh

Xã Tượng Lĩnh - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá
Sở hữu: Lê Xuân Tứ