Cập nhật: (13-05-2019)
Mã số thuế: 2802671461

Công Ty TNHH Tmdv Đức Thành Phát

Công Ty TNHH Tmdv Đức Thành Phát

kinh doanh: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Ngày cấp: 13-05-2019
Khu I, Thị Trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 13-05-2019
Năm tài chính: 13-05-2019
Ngày nhận lời khai: 13-05-2019
Ngày hợp đồng: 13-05-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Tmdv Đức Thành Phát tại Khu I, Thị Trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Thị Trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

Chi Nhánh Dược Phẩm Quan Hoá - Công Ty Cổ Phần Dược - Vật Tư Y Tế Thanh Hóa

Thị Trấn Hồi Xuân - Thị trấn Quan Hóa - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá
Sở hữu: Nguyễn Sỹ Nam

Công Ty TNHH Tmdv Đức Thành Phát

Khu I, Thị Trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Nguyễn Anh Tuấn

Hiệu Sách Nhân Dân Huyện Quan Hóa - Công Ty Cổ Phần Phát Hành Sách Thanh Hóa

Thị Trấn Hồi Xuân - Thị trấn Quan Hóa - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá
Sở hữu: Lê Thị Huệ

Chi Nhánh Số 1 - Công Ty TNHH Cường Nhung

Khu 3 - Thị trấn Quan Hóa - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá
Sở hữu: Trần Văn Long

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Việt Hưng

Nhà ông Trịnh Xuân Nhung, khu 2 - Thị trấn Quan Hóa - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá
Sở hữu: Trịnh Văn Hưng

Công ty TNHH Cường Nga

Nhà bà Nguyễn Thị Nga, khu I - Thị trấn Quan Hóa - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá
Sở hữu: NguyễnThị Nga