Cập nhật: (13-05-2019)
Mã số thuế: 2802671398

Công Ty TNHH Tmxd Thành Tiến

Công Ty TNHH Tmxd Thành Tiến

kinh doanh: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Ngày cấp: 13-05-2019
Thôn Thành Tiến, Xã Xuân Cao, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Lục Đình Năm
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 13-05-2019
Năm tài chính: 13-05-2019
Ngày nhận lời khai: 13-05-2019
Ngày hợp đồng: 13-05-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Tmxd Thành Tiến tại Thôn Thành Tiến, Xã Xuân Cao, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Xuân Cao, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Tmxd Thành Tiến

Thôn Thành Tiến, Xã Xuân Cao, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Lục Đình Năm

Công Ty TNHH Năm Dũng

Thôn Thành Tiến - Xã Xuân Cao - Huyện Thường Xuân - Thanh Hoá
Sở hữu: Lê Xuân Dũng

Công Ty TNHH Dịch Vụ Trực Tuyến Epay

Thôn Trung Tiến - Xã Xuân Cao - Huyện Thường Xuân - Thanh Hoá
Sở hữu: Lê Đình Thanh

Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Bình Đức

Thôn Trung Tiến - Xã Xuân Cao - Huyện Thường Xuân - Thanh Hoá
Sở hữu: Lê Thế Đức