Cập nhật: (14-11-2015)
Mã số thuế: 1900585441

Phan Nguyễn Thị Thảo

kinh doanh: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 22-12-2014
ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú - Huyện Phước Long - Bạc Liêu
Sở hữu: Phan Nguyễn Thị Thảo
ấp Mỹ Tường I, xã Hưng Phú-Huyện Phước Long-Bạc Liêu
Nhận thông báo thuế: ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú - - Huyện Phước Long - Bạc Liêu
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Phước Long
Nơi cấp Giấy phép kinh doanh: Phòng Tài chính - KH Phước Long
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 04-09-2013
Ngày nhận lời khai: 22-12-2014
Ngày hợp đồng: 01-12-2014
Cấp Chương: 3-757-190-195
Cách tính thuế GTGT: Khoán
Loại thuế phải nộp:
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Phan Nguyễn Thị Thảo tại ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú - Huyện Phước Long - Bạc Liêu hoặc Chi cục Thuế Huyện Phước Long để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Lê Tiền

Số 119, ấp Tường 4 - Xã Hưng Phú - Huyện Phước Long - Bạc Liêu
Sở hữu: Lê Thanh Tiền

Phan Nguyễn Thị Thảo

ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú - Huyện Phước Long - Bạc Liêu
Sở hữu: Phan Nguyễn Thị Thảo

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tám Dễ

Số 319 ấp Tường 2 - Xã Hưng Phú - Huyện Phước Long - Bạc Liêu
Sở hữu: Nguyễn Thanh Dễ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồ Thái

ấp Mỹ Tường I - Xã Hưng Phú - Huyện Phước Long - Bạc Liêu
Sở hữu: Nguyễn Văn Vũ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Văn Sê

ấp Mỹ Phú Đông - Xã Hưng Phú - Huyện Phước Long - Bạc Liêu
Sở hữu: Huỳnh Văn Sê

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Tăng Linh

ấp Mỹ Phú Đông - Xã Hưng Phú - Huyện Phước Long - Bạc Liêu
Sở hữu: Tăng Văn Linh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Sim

ấp Mỹ Phú Đông - Xã Hưng Phú - Huyện Phước Long - Bạc Liêu
Sở hữu: Trần Văn Trường

DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI GIảI TRí PHạM HOàNG KHANG

Số 52, ấp Mỹ Phú Đông - Xã Hưng Phú - Huyện Phước Long - Bạc Liêu
Sở hữu: Phạm Văn Ki

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Hoàng Khang

ấp Mỹ Phú Đông - Xã Hưng Phú - Huyện Phước Long - Bạc Liêu
Sở hữu: Nguyễn Văn Tuấn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dân Đương

Ấp Mỹ Tường 1, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Sở hữu: