Cập nhật: (16-04-2018)
Mã số thuế: 1801597679

Công Ty TNHH Thương Mại Trần Gia Khang

Công Ty TNHH Thương Mại Trần Gia Khang

kinh doanh: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Ngày cấp: 16-04-2018
Số 349, KV Tân Qui, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
Sở hữu: Lê Thị Phương
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 16-04-2018
Năm tài chính: 16-04-2018
Ngày nhận lời khai: 16-04-2018
Ngày hợp đồng: 16-04-2018

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Trần Gia Khang tại Số 349, KV Tân Qui, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Thái Sơn

40, KV Tân Hưng, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
Sở hữu: Thái Quang Huân

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Thanh Thiên

ấp Tân Xuân - Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ
Sở hữu: Nguyễn Văn Liệt

Công Ty TNHH Thương Mại Queen Coffee

700 KV Tân Xuân, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
Sở hữu: Nguyễn Văn Nhu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ VậN TảI Đỗ CHí THIệN

005, Kv. Trường Hưng - Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ
Sở hữu: Đỗ Chí Thiện

Trường THCS Ngô Quyền

KV Tân Xuân - Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ
Sở hữu:

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Hoàng Gia Bảo Mekong

110 KV Tân Hưng, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
Sở hữu: Nguyễn Thị Kim Thảo

Công Ty TNHH Giáo Dục Thiên Ân

551 Khu vực Tân Xuân, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
Sở hữu: Trương Trí Toàn

Công Ty TNHH Thương Mại Trần Gia Khang

Số 349, KV Tân Qui, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
Sở hữu: Lê Thị Phương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Nam Bảo Long

ấp Tân Xuân - Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ
Sở hữu: Hà Thanh Dũng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kha Hùng Thịnh

211, KV Bình Thuận, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
Sở hữu: