Cập nhật: (10-09-2019)
Mã số thuế: 1602108154

Doanh Nghiệp Tn Tiệm Vàng - Cầm Đồ Thế Hòa

kinh doanh: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Ngày cấp: 10-09-2019
Số 206, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hội Đông, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 10-09-2019
Năm tài chính: 10-09-2019
Ngày nhận lời khai: 10-09-2019
Ngày hợp đồng: 10-09-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Doanh Nghiệp Tn Tiệm Vàng - Cầm Đồ Thế Hòa tại Số 206, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hội Đông, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Vĩnh Hội Đông, Huyện An Phú, An Giang

Doanh Nghiệp Tn Tiệm Vàng - Cầm Đồ Thế Hòa

Số 206, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hội Đông, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
Sở hữu:

Tạ Thị Đèo

ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Hội Đông - Huyện An Phú - An Giang
Sở hữu: Tạ Thị Đèo

Doanh Nghiệp TN Phan Nguyễn An Phú

Số 81, Tổ 5, ấp Vĩnh Phú - Xã Vĩnh Hội Đông - Huyện An Phú - An Giang
Sở hữu: Phan Thị Tuyết

Trường Tiểu học A Vĩnh Hội Đông

ấp 2, xã Vĩnh Hội Đông - Huyện An Phú - An Giang
Sở hữu:

UBND xã Vĩnh Hội Đông

ấp 2, xã Vĩnh Hội Đông - Huyện An Phú - An Giang
Sở hữu:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Kim Hưng Thành

Số 431, Tổ 16, ấp Vĩnh Phú - Xã Vĩnh Hội Đông - Huyện An Phú - An Giang
Sở hữu: Nguyễn Thị Mỹ Linh

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Vân An

ấp Vĩnh Phú - Xã Vĩnh Hội Đông - Huyện An Phú - An Giang
Sở hữu: Nguyễn Công Du

Doanh Nghiệp Tn Dương Văn Nhã

Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hội Đông, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
Sở hữu:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Hồng Giang

Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hội Đông, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
Sở hữu: Dương Thị Cẩm Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hương Lúa

ấp Vĩnh An - Xã Vĩnh Hội Đông - Huyện An Phú - An Giang
Sở hữu: Võ Hoàng Vương