Cập nhật: (11-02-2020)
Mã số thuế: 0901072962

Công Ty TNHH Kat Wood

Kat Wood Company Limited

kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Ngày cấp: 11-02-2020
Thôn Long Cầu, Xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Sở hữu: Trần Văn San
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 11-02-2020
Năm tài chính: 11-02-2020
Ngày nhận lời khai: 11-02-2020
Ngày hợp đồng: 11-02-2020

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Kat Wood tại Thôn Long Cầu, Xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Công ty TNHH Đức Lợi

Thôn Đông Cáp, xã Đoàn Đào - Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
Sở hữu: Trần Văn Lợi

Công Ty TNHH Moms & Kids Care

Thôn Đồng Minh, Xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Sở hữu: Lê Văn Tới

Công Ty TNHH Kat Wood

Thôn Long Cầu, Xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Sở hữu: Trần Văn San

Công Ty TNHH Sản Xuất Nước Lọc Hương Nguyên

Thôn Đồng Minh - Xã Đoàn Đào - Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
Sở hữu: Quách Minh Cương

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hưng Thịnh

Thôn Khả Duy - Xã Đoàn Đào - Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
Sở hữu: Nguyễn Thị Nhàn

Công Ty TNHH Tín Thành Hưng Yên

Thôn Đại Duy - Xã Đoàn Đào - Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
Sở hữu: Doãn Đình Huynh