Cập nhật: (09-10-2019)
Mã số thuế: 0315947108

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Round The World

Round The World Travel Service Company Limited

kinh doanh: Đại lý du lịch
Ngày cấp: 09-10-2019
344/1 Nguyễn Trãi, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Sở hữu: Dương Minh Nguyệt
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 09-10-2019
Năm tài chính: 09-10-2019
Ngày nhận lời khai: 09-10-2019
Ngày hợp đồng: 09-10-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Round The World tại 344/1 Nguyễn Trãi, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Phát Triển Sản Xuất Thiết Bị Nha Khoa Nguyễn Vũ

008A Nguyễn Trãi, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Sở hữu: Nguyễn Thanh Vũ

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Thuật Việt Mỹ Châu

316 Trần Phú - Phường 08 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh
Sở hữu: Nguyễn Thị Ngọc Oanh

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ QUảNG CáO TUổI TRẻ VIệT

70 Phước Hưng - Phường 08 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh
Sở hữu: Nguyễn Hữu Thọ

Công Ty TNHH Sck Malaysia

58 Phước Hưng, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Sở hữu: Trần Tôn

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Round The World

344/1 Nguyễn Trãi, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Sở hữu: Dương Minh Nguyệt

Công Ty TNHH Kim Đại Phúc

59 C đường An Dương Vương, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Sở hữu: Ngô Hoàng Yến

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vệ Sinh Công Nghiệp Hằng Hà

560( Trệt Sau) Nguyễn Trãi, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Sở hữu: Lã Thị Hằng

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Đình Vũ

204/F Mạc Thiên Tích, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Sở hữu: Wang Yu Ting

Công Ty TNHH Sản Xuất - Dịch Vụ - Thương Mại Bảo Quang Minh

112 (Bên Phải) Ngô Quyền - Phường 08 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh
Sở hữu: Nguyễn Trường Sơn

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Y Tế Everlife

51-53A An Dương Vương, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Sở hữu: Nguyễn Thanh Sử