Cập nhật: (29-07-2020)
Mã số thuế: 0109287343

Công Ty TNHH Habiwa Việt Nam

Habiwa Viet Nam Company Limited

kinh doanh: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Ngày cấp: 29-07-2020
Xóm Yên Thái, thôn 5, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Giang Văn Quân
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 29-07-2020
Năm tài chính: 29-07-2020
Ngày nhận lời khai: 29-07-2020
Ngày hợp đồng: 29-07-2020

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Habiwa Việt Nam tại Xóm Yên Thái, thôn 5, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Xây Dựng Hoàng Long Hà Nội

Thôn 3, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Hoàng Văn Bản

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Gtc Việt Hàn

Thôn Yên Mã, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Vương Xuân Tiếp

Công Ty TNHH Tlk Quốc Tế

Thôn 4, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Dương Đình Trường

Công Ty TNHH Dv Và Tm Trung Tín

Thôn 5, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Vương Xuân Trung

Công Ty TNHH Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Bình Tài

Thôn 5, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Vương Đình Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Viễn Thông Hoàng Kỳ

Thôn 5, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Vương Đình Kỳ

Công Ty TNHH Habiwa Việt Nam

Xóm Yên Thái, thôn 5, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Giang Văn Quân

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tc Hoàng Gia

Thôn An Ninh, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Hoàng Đăng Tùng

Công Ty Cổ Phần Itc369 Việt Nam

Thôn Yên Mã, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Vương Sỹ Tuấn

Công Ty TNHH Boss Việt Nam

Thôn 2- thị nội, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Phạm Trường Giang