Tỉnh / Thành: “Quảng Ngãi
Quận / Huyện: “Huyện Nghĩa Hành
Phường / Xã: “Xã Hành Phước
18 công ty

MST: 4300796358
Lập: 08-03-2017
MST: 4300765543

Công Ty Cổ Phần Alpha Vina

Chăn nuôi trâu, bò

Thôn An Chỉ Tây - Xã Hành Phước - Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
Lập: 16-10-2015
MST: 4300732139
Lập: 14-02-2014
MST: 4300719226

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Thùy Duyên

Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Thôn Hòa Mỹ - Xã Hành Phước - Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
Lập: 15-08-2013
MST: 4300712774
Lập: 13-05-2013
MST: 4300647155

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Kiều Thanh Hải

Xây dựng nhà các loại

Thôn Thuận Hòa - Xã Hành Phước - Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
Lập: 23-03-2012
MST: 4300645849

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thu Minh Phát

Xây dựng nhà các loại

Thôn An Chỉ Đông - Xã Hành Phước - Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
Lập: 19-03-2012
MST: 4300611913

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Hưng An Phú

Xây dựng nhà các loại

Thôn Hòa Mỹ - Xã Hành Phước - Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
Lập: 08-08-2011
MST: 4300592756

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Gạch Sông Vệ

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

Thôn Thuận Hòa - Xã Hành Phước - Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
Lập: 15-04-2011
MST: 4300470589
Lập: 13-07-2009
MST: 4300470363
Lập: 10-07-2009
MST: 4300470317
Lập: 10-07-2009
MST: 4300328455

Công Ty TNHH Phước Thiện

Xây dựng nhà các loại

Thôn Thuận Hòa - Xã Hành Phước - Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
Lập: 19-01-2005
MST: 4300322238

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hành Phước

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Thôn Hoà Vinh, Xã Hành Phước - Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
Lập: 24-02-2004
MST: 4300321548

Doanh Nghiệp TN Xí Nghiệp Xây Dựng Phước Hiệp

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Thôn Thuận Hòa - Xã Hành Phước - Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
Lập: 31-12-2003
MST: 4300318707

Công Ty TNHH Nguyên Phương

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Thôn Thuận Hoà, Xã Hành Phước - Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
Lập: 20-06-2003
MST: 4300271417

UBND Xã Hành Phước

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Hoà Vinh - Xã Hành Phước - Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
Lập: 14-05-1999
MST: 4300209761
Lập: 01-10-1998