Tên chủ thuê bao UBND TX.BỈM SƠN
Điện thoại 3825979
Điện thoại đầy đủ (0237) 3.825.979
Địa chỉ 28 TRẦN PHÚ, P.BA ĐÌNH, TX.BỈM SƠN, THANH HÓA
Khu vực Thanh Hóa / Thị xã Bỉm Sơn / Phường Ba Đình
Từ khóa (0237) 3.825.979, 3.825.979, 3825979, 0237.3825979, UBND TX.BỈM SƠN

Danh sách điện thoại xem nhiều

THỊ ỦY TX.BỈM SƠN
TRẦN PHÚ, P.BA ĐÌNH, TX.BỈM SƠN, THANH HÓA
NGÔ THỊ HẢI
KP6 P.BẮC SƠN, TX.BỈM SƠN, THANH HÓA
TRƯƠNG VĂN SỢI
22 BÀ TRIỆU, P.BẮC SƠN, TX.BỈM SƠN, THANH HÓA
PHạM THị HườNG
Đường Nguyễn Bính - Khu 2 - P. Ngọc Trạo - Thị Xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
NINH VIẾT CHÚC
CỔ ĐAM TRẦN PHÚ, P.LAM SƠN, TX.BỈM SƠN, THANH HÓA
TRẦN THỊ NHỊ
KTT LẮP MÁY 5 P.BA ĐÌNH, TX.BỈM SƠN, THANH HÓA