Tên chủ thuê bao UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
Điện thoại 3855750
Điện thoại đầy đủ (0208) 3.855.750
Địa chỉ P.TRƯNG VƯƠNG, TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN
Khu vực Thái Nguyên / Thành phố Thái Nguyên
Từ khóa (0208) 3.855.750, 3.855.750, 3855750, 0208.3855750, UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

Danh sách điện thoại xem nhiều

PHẠM THỊ THỦY
TỔ 5 P.QUANG TRUNG, TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN
LÊ THỊ THOA
108 TỔ 11 P.QUANG TRUNG, TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN
NGUYỄN THỊ HẠNH
TỔ 11 P.TÂN THỊNH, TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN
DƯƠNG THỊ NA
TỔ 2A P.TÂN LẬP, TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN
VŨ THỊ THỦY
TỔ 4 KHỐI 1 P.GIA SÀNG, TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN
PHẠM THỊ HIÊN
TỔ 4 KP4 P.GIA SÀNG, TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN