Tên chủ thuê bao TT VHTT THỂ THAO TX NINH BÌNH
Điện thoại 3897068
Điện thoại đầy đủ (0229) 3.897.068
Địa chỉ LÝ THÁI TỔ, P.THANH BÌNH, TP.NINH BÌNH, NINH BÌNH
Khu vực Ninh Bình / Thành phố Ninh Bình / Phường Thanh Bình
Từ khóa (0229) 3.897.068, 3.897.068, 3897068, 0229.3897068, TT VHTT THỂ THAO TX NINH BÌNH