Tên chủ thuê bao TRẦN VĂN ĐỨC
Điện thoại 3544134
Điện thoại đầy đủ (0208) 3.544.134
Địa chỉ XÓM VẦU P.QUANG VINH, TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN
Khu vực Thái Nguyên / Thành phố Thái Nguyên / Phường Quang Vinh
Từ khóa (0208) 3.544.134, 3.544.134, 3544134, 0208.3544134, TRẦN VĂN ĐỨC