Tên chủ thuê bao TRẦN THỊ THU HỒNG
Điện thoại 3646076
Điện thoại đầy đủ (0276) 3.646.076
Địa chỉ H5/7 HIỆP LONG X.HIỆP TÂN, H.HÒA THÀNH, TÂY NINH
Khu vực Tây Ninh / Huyện Hòa Thành / Xã Hiệp Tân
Từ khóa (0276) 3.646.076, 3.646.076, 3646076, 0276.3646076, TRẦN THỊ THU HỒNG