Tên chủ thuê bao TRẦN THANH HẢI
Điện thoại 3877748
Điện thoại đầy đủ (0293) 3.877.748
Địa chỉ KHU VỰC 1 P.5, TX.VỊ THANH, HẬU GIANG
Khu vực Hậu Giang / Huyện Vị Thuỷ / Xã Vị Thanh
Từ khóa (0293) 3.877.748, 3.877.748, 3877748, 0293.3877748, TRẦN THANH HẢI

Danh sách điện thoại xem nhiều

HUỲNH THỊ KHOA
ẤP 2, X.VĨNH TRUNG, H.VỊ THỦY, HẬU GIANG
NGUYỄN THỊ ĐẸP
ẤP 8, X.VỊ THANH, H.VỊ THỦY, HẬU GIANG
LÂM THỊ QUỐC
ẤP 2, X.VĨNH TRUNG, H.VỊ THỦY, HẬU GIANG
NGUYỄN THỊ NHANH
ẤP 1, X.VỊ ĐÔNG, H.VỊ THỦY, HẬU GIANG
ĐẶNG THỊ TRÀ KEO
ẤP 10, X.VỊ THẮNG, H.VỊ THỦY, HẬU GIANG
NGÔ VĂN TÂM
ẤP 3, TT.NÀNG MAU, H.VỊ THỦY, HẬU GIANG