Tên chủ thuê bao Trần Đình Trung
Điện thoại 3923146
Điện thoại đầy đủ (0235) 3.923.146
Địa chỉ Khối Sơn Phô 2, Phường Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
Khu vực Quảng Nam / Thành phố Hội An / Phường Cẩm Châu
Từ khóa (0235) 3.923.146, 3.923.146, 3923146, 0235.3923146, Trần Đình Trung

Danh sách điện thoại xem nhiều

PHạM Sở
Thôn Đông Hà, Xã Cẩm Kim, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
ĐặNG THIệT
51/5B, Đường Phan Chu Trinh, Phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
Đỗ HUYNH
65, Đường Nguyễn Phúc Chu, Phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
Lê QUế Hà
159, Đường Nguyễn Duy Hiệu, Phường Sơn Phong, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
DOANH NGHIệP Tư NHâN THU THANH
169, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
TRịNH DIễM VY
02, Đường Trần Phú, Phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam