Tên chủ thuê bao TRẦN CÔNG TUYẾN
Điện thoại 3867500
Điện thoại đầy đủ (0219) 3.867.500
Địa chỉ TỔ 7 P.TRẦN PHÚ, TX.HÀ GIANG, HÀ GIANG
Khu vực Hà Giang / Thành phố Hà Giang / Phường Trần Phú
Từ khóa (0219) 3.867.500, 3.867.500, 3867500, 0219.3867500, TRẦN CÔNG TUYẾN

Danh sách điện thoại xem nhiều

PHẠM VĂN HẢI
TỔ 14 P.TRẦN PHÚ, TP.HÀ GIANG, HÀ GIANG
LÊ VĂN THÁI
TỔ 4 P.TRẦN PHÚ, TP.HÀ GIANG, HÀ GIANG
NGUYỄN VĂN TRUNG
TỔ 5 P.MINH KHAI, TP.HÀ GIANG, HÀ GIANG
NÔNG VĂN TÌNH
TỔ 1 X.NGỌC ĐƯỜNG, TP.HÀ GIANG, HÀ GIANG
NGÔ VĂN THỌ
TỔ 38 P.MINH KHAI, TP.HÀ GIANG, HÀ GIANG
TRẦN VĂN LONG
TỔ 19 P.NGUYỄN TRÃI, TP.HÀ GIANG, HÀ GIANG