Tên chủ thuê bao NGUYỄN VĂN SỰ
Điện thoại 3853208
Điện thoại đầy đủ (0211) 3.853.208
Địa chỉ THÔN TRẠI MỚI X.ĐẠI ĐÌNH, H.TAM ĐẢO, VĨNH PHÚC
Khu vực Vĩnh Phúc / Huyện Tam Đảo / Xã Đại Đình
Từ khóa (0211) 3.853.208, 3.853.208, 3853208, 0211.3853208, NGUYỄN VĂN SỰ