Tên chủ thuê bao NGUYỄN VĂN CÁT
Điện thoại 3852495
Điện thoại đầy đủ (0294) 3.852.495
Địa chỉ 20B K3 HÙNG VƯƠNG, P.4, TX.TRÀ VINH, TRÀ VINH
Khu vực Trà Vinh / Thành phố Trà Vinh / Phường 4
Từ khóa (0294) 3.852.495, 3.852.495, 3852495, 0294.3852495, NGUYỄN VĂN CÁT