Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ LOAN
Điện thoại 3849282
Điện thoại đầy đủ (0239) 3.849.282
Địa chỉ XUÂN TÌNH X.HỘ ĐỘ, H.THẠCH HÀ, HÀ TĨNH
Khu vực Hà Tĩnh / Huyện Thạch Hà
Từ khóa (0239) 3.849.282, 3.849.282, 3849282, 0239.3849282, NGUYỄN THỊ LOAN