Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ LOAN
Điện thoại 3848360
Điện thoại đầy đủ (0228) 3.848.360
Địa chỉ PHÒNG 1 KTT VĂN MIẾU P.VĂN MIẾU, TP.NAM ĐỊNH, NAM ĐỊNH
Khu vực Nam Định / Thành phố Nam Định / Phường Văn Miếu
Từ khóa (0228) 3.848.360, 3.848.360, 3848360, 0228.3848360, NGUYỄN THỊ LOAN