Tên chủ thuê bao Nguyễn Thành Nhơn
Điện thoại 3834781
Điện thoại đầy đủ (0235) 3.834.781
Địa chỉ Khối phố 7, Phường An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Khu vực Quảng Nam / Thành phố Tam Kỳ / Phường An Sơn
Từ khóa (0235) 3.834.781, 3.834.781, 3834781, 0235.3834781, Nguyễn Thành Nhơn

Danh sách điện thoại xem nhiều

CôNG TY Cổ PHầN IN - PHáT HàNH SáCH Và THIếT Bị TRườNG HọC QUảNG NAM
260 Hùng Vương, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
NGUYễN THị CHANH
Kiệt 40, Duy Tân, Phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHAI THáC CôNG TRìNH THủY LợI QUảNG NAM
03 Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Lê KôNG Hà
402, Đường Phan Chu Trinh, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
BQL Dự áN ĐườNG NAM QUảNG NAM TRà MY - TRà BồNG
Km990 300, Quốc Lộ 1A, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
TRUNG TâM Hỗ TRợ PHáT TRIễN HợP TáC Xã DOANH NGHIệP NHỏ & VừA KHU VựC MIềN TRUNG TâY NGUYêN
Lô 25B, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam