Tên chủ thuê bao NGUYỄN HỮU THƯỜNG
Điện thoại 3823124
Điện thoại đầy đủ (0228) 3.823.124
Địa chỉ TỐNG XÁ X.YÊN XÁ, H.Ý YÊN, NAM ĐỊNH
Khu vực Nam Định / Huyện Ý Yên / Xã Yên Xá
Từ khóa (0228) 3.823.124, 3.823.124, 3823124, 0228.3823124, NGUYỄN HỮU THƯỜNG

Danh sách điện thoại xem nhiều

HÀ CÔNG THỨ
NGUYỆT THƯỢNG X.YÊN TÂN, H.Ý YÊN, NAM ĐỊNH
PHẠM VĂN THƯỜNG
THỤY NỘI X.YÊN LƯƠNG, H.Ý YÊN, NAM ĐỊNH
NGUYỄN XUÂN THU
XÓM 3 HOÀNG ĐAN X.YÊN HƯNG, H.Ý YÊN, NAM ĐỊNH
PHẠM VĂN YẾN
AN LỘC THƯỢNG X.YÊN HỒNG, H.Ý YÊN, NAM ĐỊNH
NGUYỄN VĂN DUỴ
HOÀNG MẪU X.YÊN LƯƠNG, H.Ý YÊN, NAM ĐỊNH
NGUYỄN XUÂN DIỆN
NGÔ XÁ X.YÊN LỢI, H.Ý YÊN, NAM ĐỊNH