Tên chủ thuê bao NGUYỄN HỮU THƯỜNG
Điện thoại 3823124
Điện thoại đầy đủ (0228) 3.823.124
Địa chỉ TỐNG XÁ X.YÊN XÁ, H.Ý YÊN, NAM ĐỊNH
Khu vực Nam Định / Huyện Ý Yên / Xã Yên Xá
Từ khóa (0228) 3.823.124, 3.823.124, 3823124, 0228.3823124, NGUYỄN HỮU THƯỜNG

Danh sách điện thoại xem nhiều

NGUYỄN XUÂN DIỆN
NGÔ XÁ X.YÊN LỢI, H.Ý YÊN, NAM ĐỊNH
HÀ CÔNG THỨ
NGUYỆT THƯỢNG X.YÊN TÂN, H.Ý YÊN, NAM ĐỊNH
PHẠM VĂN TƯ
X.YÊN PHÚC, H.Ý YÊN, NAM ĐỊNH
PHẠM VĂN THƯỜNG
THỤY NỘI X.YÊN LƯƠNG, H.Ý YÊN, NAM ĐỊNH
XUÂN THỦY - CTY CP XD XUÂN THỦY
TỐNG XÁ X.YÊN XÁ, H.Ý YÊN, NAM ĐỊNH
PHẠM VĂN YẾN
AN LỘC THƯỢNG X.YÊN HỒNG, H.Ý YÊN, NAM ĐỊNH