Tên chủ thuê bao Nguyễn Duy Chồi
Điện thoại 33863684
Điện thoại đầy đủ (024) 33.863.684
Địa chỉ Thanh Lũng Tiên Phong Huyện Ba Vì, Hà Nội
Khu vực Hà Nội / Huyện Ba Vì
Từ khóa (024) 33.863.684, 33.863.684, 33863684, 024.33863684, Nguyễn Duy Chồi

Danh sách điện thoại xem nhiều

CTY CP TảN ĐÀ
TTNc Bò & Cỏ Huyện Ba Vì, Hà Nội
NGUYỄN CHÍ THÀNH
SƠN HÀ X.KHÁNH THƯỢNG, H.BA VÌ, TP. HÀ NỘI
Lê TRọNG LạP
TTâm Nghiên Cứu Bò Cỏ Huyện Ba Vì, Hà Nội
LÊ MẠNH HÀ
KTT NGHIÊN CỨU BÒ VÀ ĐỒNG CỎ X.BA VÌ, H.BA VÌ, TP. HÀ NỘI
NGUYỄN VĂN BẮC
LIÊN MINH X.THỤY AN, H.BA VÌ, TP. HÀ NỘI
TRẦN VĂN THÔNG
TT MÔN CA ĐA H.BA VÌ, TP. HÀ NỘI