Tên chủ thuê bao LƯƠNG THỊ MAI HOA
Điện thoại 3561150
Điện thoại đầy đủ (0233) 3.561.150
Địa chỉ KP8 P.5, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
Khu vực Quảng Trị / Thành phố Đông Hà / Phường 5
Từ khóa (0233) 3.561.150, 3.561.150, 3561150, 0233.3561150, LƯƠNG THỊ MAI HOA

Danh sách điện thoại xem nhiều

NGUYỄN THỊ SƯƠNG
KP10 P.5, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
NGUYỄN VĂN TUYẾN
KP7 P.5, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
NGUYỄN THỊ MỸ LINH
KP TÂY TRÌ P.1, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
PHẠM HỒNG HƯỚNG
KP2 P.1, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
TRẦN THỊ CÚC CÚC
KP3 P.1, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
NGỌC HÀ - TỊNH XÁ NGỌC HÀ
KP TÂY TRÌ P.1, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ