Tên chủ thuê bao Lê Thị Nguyệt
Điện thoại 919434009
Điện thoại đầy đủ (0235) 919.434.009
Địa chỉ Thôn Nông Sơn 1, Xã Điện Phước, Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Khu vực Quảng Nam / Thị xã Điện Bàn / Xã Điện Phước
Từ khóa (0235) 919.434.009, 919.434.009, 919434009, 0235.919434009, Lê Thị Nguyệt