Tên chủ thuê bao HOÀNG VĂN KHUYẾN
Điện thoại 3566475
Điện thoại đầy đủ (0234) 3.566.475
Địa chỉ ĐỘI 6 THÔN 3 X.QUẢNG NGẠN, H.QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ
Khu vực Thừa Thiên Huế / Huyện Quảng Điền / Xã Quảng Ngạn
Từ khóa (0234) 3.566.475, 3.566.475, 3566475, 0234.3566475, HOÀNG VĂN KHUYẾN

Danh sách điện thoại xem nhiều

LÊ NGUYỄN ĐỊCH
ĐỘI 4 X.QUẢNG CÔNG, H.QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ
TRẦN THANH VIẾT
ĐỘI 6 X.QUẢNG NGẠN, H.QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN HOÀNG THÔNG
THẠCH BÌNH TT.SỊA, H.QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ
PHAN THỊ HOÀI
ĐỘI 7 THỦ LỄ 3 X.QUẢNG PHƯỚC, H.QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ
TRẦN THỊ LAN
THỦ LỄ 3 X.QUẢNG PHƯỚC, H.QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN NGỌC TRÍ
ĐỘI 3 THANH HÀ X.QUẢNG THÀNH, H.QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ