Tên chủ thuê bao HOÀNG PHƯƠNG - CTY TNHH VẬN TẢI THỦY HOÀNG PHƯƠNG
Điện thoại 3648179
Điện thoại đầy đủ (0222) 3.648.179
Địa chỉ KÊNH VÀNG X.TRUNG KÊNH, H.LƯƠNG TÀI, BẮC NINH
Khu vực Bắc Ninh / Huyện Lương Tài / Xã Trung Kênh
Từ khóa (0222) 3.648.179, 3.648.179, 3648179, 0222.3648179, HOÀNG PHƯƠNG - CTY TNHH VẬN TẢI THỦY HOÀNG PHƯƠNG

Danh sách điện thoại xem nhiều

NGUYỄN THỊ THỦY
HỮU ÁI X.TÂN LÃNG, H.LƯƠNG TÀI, BẮC NINH
NGUYỄN VĂN MẠC
X.TRUNG KÊNH, H.LƯƠNG TÀI, BẮC NINH
NGUYỄN THỊ HƯỜNG
TAM SƠN X.TÂN LÃNG, H.LƯƠNG TÀI, BẮC NINH
HOÀNG PHƯƠNG - CTY TNHH VẬN TẢI THỦY HOÀNG PHƯƠNG
KÊNH VÀNG X.TRUNG KÊNH, H.LƯƠNG TÀI, BẮC NINH
NGUYỄN CAO SƠN
HƯƠNG TRAI X.MINH TÂN, H.LƯƠNG TÀI, BẮC NINH
HOÀNG ĐÌNH NGỌT
THÔN PHƯƠNG X.PHÚ HÒA, H.LƯƠNG TÀI, BẮC NINH