Tên chủ thuê bao GIANG THỊ XUÂN
Điện thoại 3848482
Điện thoại đầy đủ (0210) 3.848.482
Địa chỉ CHỢ TRUNG TÂM P.TIÊN CÁT, TP.VIỆT TRÌ, PHÚ THỌ
Khu vực Phú Thọ / Thành phố Việt Trì / Phường Tiên Cát
Từ khóa (0210) 3.848.482, 3.848.482, 3848482, 0210.3848482, GIANG THỊ XUÂN