Tên chủ thuê bao DUY THANH
Điện thoại 3864242
Điện thoại đầy đủ (0214) 3.864.242
Địa chỉ X.BẢO NHAI, H.BẮC HÀ, LÀO CAI
Khu vực Lào Cai / Huyện Bắc Hà
Từ khóa (0214) 3.864.242, 3.864.242, 3864242, 0214.3864242, DUY THANH