Tên chủ thuê bao DUY TÂN - TRƯỜNG THPT DÂN LẬP DUY TÂN
Điện thoại 3848127
Điện thoại đầy đủ (0257) 3.848.127
Địa chỉ ĐƯỜNG 1/4 X.BÌNH KIẾN, TP.TUY HÒA, PHÚ YÊN
Khu vực Phú Yên / Thành phố Tuy Hoà / Xã Bình Kiến
Từ khóa (0257) 3.848.127, 3.848.127, 3848127, 0257.3848127, DUY TÂN - TRƯỜNG THPT DÂN LẬP DUY TÂN