Tên chủ thuê bao DUY TÂN - HIỆU ĐỒNG HỒ DUY TÂN
Điện thoại 3850987
Điện thoại đầy đủ (0256) 3.850.987
Địa chỉ AN PHÚ TT.NGÔ MÂY, H.PHÙ CÁT, BÌNH ĐỊNH
Khu vực Bình Định / Huyện Phù Cát / Thị trấn Ngô Mây
Từ khóa (0256) 3.850.987, 3.850.987, 3850987, 0256.3850987, DUY TÂN - HIỆU ĐỒNG HỒ DUY TÂN