Tên chủ thuê bao DUY TÂN - CTY TNHH KHOÁNG SẢN DUY TÂN - CN
Điện thoại 3845360
Điện thoại đầy đủ (0257) 3.845.360
Địa chỉ ĐIỂM CÔNG NGHIỆP -TTCN BA BẢN H.SƠN HÒA, PHÚ YÊN
Khu vực Phú Yên / Huyện Sơn Hòa
Từ khóa (0257) 3.845.360, 3.845.360, 3845360, 0257.3845360, DUY TÂN - CTY TNHH KHOÁNG SẢN DUY TÂN - CN