Tên chủ thuê bao DUY TÂN - CTY TNHH DUY TÂN
Điện thoại 3853130
Điện thoại đầy đủ (0257) 3.853.130
Địa chỉ NINH TỊNH 3 P.9, TP.TUY HÒA, PHÚ YÊN
Khu vực Phú Yên / Thành phố Tuy Hoà / Phường 9
Từ khóa (0257) 3.853.130, 3.853.130, 3853130, 0257.3853130, DUY TÂN - CTY TNHH DUY TÂN